MEDIJSKE OBJAVE

Bela KNJIGA ZAPS za BOLJŠI gradbeni zakon (GZ-1)


© 2021 ZAPS


UVOD

Bela knjiga
Stališče ZAPS do GZ-1

NAČELA

Osnovna načela
Smisel regulacije stroke
Vloga vodje projektiranja
Arhitekturne politike
Poklic arhitekta v pravnem redu EU

KLJUČNE POMANJKLJIVOSTI GZ-1

Birokratizacija projektiranja
Neenakopravnost strok 
Uravnilovka strokovnih kompetenc
Pomanjkljiva zaščita investitorjev
Manjša varnost objektov
Permanentna prehodna obdobja

ODPOVEDOVANJE ARHITEKTURNI STROKI

Zmanjševanje vloge arhitektov
Izogibanje arhitektom po GZ-1
Gradbeni inženirji arhitekture
Arhitektura brez arhitektov
Izbris arhitektov kot vodij del
Izkušnje iz preteklosti
Čemu se odpovedujemo, ko se odpovedujemo arhitekturi?

DRUGE SLABOSTI GZ-1

Zamik uvedbe e-graditve
Prepoved vodenja gradenj za arhitekte
Težave gradbenih izvajalcev
Nastajanje projektantskega oligopola
Nepriporočene metode
Prenormirano uvajanje BIM

NASTAJANJE ZAKONA

Netransparenten zakon
Korupcijska tveganja pri pripravi predloga zakona
Neenakopravna obravnava stališč
Pomanjkljive razlage

MEDIJSKI RAZMISLEKI

Besedila ključnih člankov
Povezave do ostalih člankov
Korupcijska afera
RTV prispevki
Arhitekti v Državnem zboru

REŠITVE ZA GZ-1 in gz-2

Popravki GZ-1
Načela za GZ-2
Vodja projektiranja v GZ-2
Primerljiva tuja zakonodaja

Evropska perspektiva

ARHITEKTURNI NATEČAJI

Apel za ohranitev natečajev
Kadar gradimo dobro, gradimo z javnimi arhitekturnimi natečaji
Pomembnejši natečajni projekti
Izjave o arhitekturnih natečajih

DOKUMENTI

Analize ZAPS za gradbeni zakon
Dopisi ZAPS
Pojasnilo MOP (prevladujoča stroka)
Davoška deklaracija
Novi evropski Bauhaus
Besedila zakonov (GZ, GZ-1)
Mark

Arhitekti in krajinski arhitekti v državnem zboruIzredna seja Odbora za kulturo in Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor

Dne 15. 9. 2021

Potek seje:
0:00:00 Začetek seje
0:26:05 Matej Blenkuš, dekan Fakultete za arhitekturo UL 
0:34:30 Aleš Vrhovec, komisar za zunanje odnose ZAPS, član skupine OMC pri Evropski komisiji
1:00:50 Darja Matjašec, Biotehniška fakulteta, Oddelek za krajinsko arhitekturo
1:07:45 Miloš Kosec, arhitekturni kritik
1:12:45 Vlado Krajcar, generalni sekretar ZAPS
1:25:15 Špela Nardoni Kovač, Ženske v arhitekturi ZAPS
1:31:10 Miha Dešman, profesor na Fakulteti za arhitekturo UL
1:41:53 Slavko Gabrovšek, komisar za razvoj stroke ZAPS
1:52:12 Damjan Bradač, arhitekt
1:59:11 Boris Matić, Scapelab

Povezava na posnetek seje (RTV SLO 3)
Povezava na dokumentacijo seje (gradiva, zapisnik)Redna seja odbora za infrastrukturo, okolje in prostor

Dne 27. 10. 2021

Potek seje: 
0:51:30 Začetek obravnave GZ-1
1:05:30 Mima Suhadolc, komisarka za gradbeno zakonodajo ZAPS
1:13:40 Matej Blenkuš, dekan Fakultete za arhitekturo UL
1:18:50 Tomaž Krištof, predsednik ZAPS

Povezava na posnetek seje (RTV SLO 3)
Povezava na dokumentacijo seje (gradiva, zapisnik)SPREJEM ZAKONA: 88. IZREDNA SEJA DRŽAVNEGA ZBORA

Dne 9. 12. 2021

Seja se je odvila brez vabljenih predstavnikov ZAPS ali drugi arhitekturnih organizacij.

Povezava na dokumentacijo seje (gradiva, zapisnik)
Paviljon za prezentacijo arheoloških izkopanin
Celje
Korpnik produkcija d.o.o.
Nande Korpnik
Projekt 2015, izvedba 2016
Priznanje Slovenskega arheološkega društva za poseben dosežek za leto 2016, Evropska nagrada za kulturno dediščino EHA 2019 (Evropska komisija in Europa Nostra)
Foto Miran Kambič© ZAPS 2021