KLJUČNE POMANJKLJIVOSTI GZ-1

Bela KNJIGA ZAPS za BOLJŠI gradbeni zakon (GZ-1)


© 2021 ZAPS


UVOD

Bela knjiga
Stališče ZAPS do GZ-1

NAČELA

Osnovna načela
Smisel regulacije stroke
Vloga vodje projektiranja
Arhitekturne politike
Poklic arhitekta v pravnem redu EU

KLJUČNE POMANJKLJIVOSTI GZ-1

Birokratizacija projektiranja
Neenakopravnost strok 
Uravnilovka strokovnih kompetenc
Pomanjkljiva zaščita investitorjev
Manjša varnost objektov
Permanentna prehodna obdobja

ODPOVEDOVANJE ARHITEKTURNI STROKI

Zmanjševanje vloge arhitektov
Izogibanje arhitektom po GZ-1
Gradbeni inženirji arhitekture
Arhitektura brez arhitektov
Izbris arhitektov kot vodij del
Izkušnje iz preteklosti
Čemu se odpovedujemo, ko se odpovedujemo arhitekturi?

DRUGE SLABOSTI GZ-1

Zamik uvedbe e-graditve
Prepoved vodenja gradenj za arhitekte
Težave gradbenih izvajalcev
Nastajanje projektantskega oligopola
Nepriporočene metode
Prenormirano uvajanje BIM

NASTAJANJE ZAKONA

Netransparenten zakon
Korupcijska tveganja pri pripravi predloga zakona
Neenakopravna obravnava stališč
Pomanjkljive razlage

MEDIJSKI RAZMISLEKI

Besedila ključnih člankov
Povezave do ostalih člankov
Korupcijska afera
RTV prispevki
Arhitekti v Državnem zboru

REŠITVE ZA GZ-1 in gz-2

Popravki GZ-1
Načela za GZ-2
Vodja projektiranja v GZ-2
Primerljiva tuja zakonodaja

Evropska perspektiva

ARHITEKTURNI NATEČAJI

Apel za ohranitev natečajev
Kadar gradimo dobro, gradimo z javnimi arhitekturnimi natečaji
Pomembnejši natečajni projekti
Izjave o arhitekturnih natečajih

DOKUMENTI

Analize ZAPS za gradbeni zakon
Dopisi ZAPS
Pojasnilo MOP (prevladujoča stroka)
Davoška deklaracija
Novi evropski Bauhaus
Besedila zakonov (GZ, GZ-1)
Mark

Birokratizacija projektiranjaPomemben del gradbene zakonodaje, ki se najbolj izrazi prav v postopkih gradbenih dovoljenj, je sistem ureditve projektne dokumentacije. Čeprav se spremembe zakona oglašujejo predvsem kot zmanjševane birokratskih ovir, pripravljeno besedilo tega ne kaže. Zakon je v tem delu napisan zelo zmedeno, uvaja dodatne vrste projektne dokumentacije in nove udeležence pri projektiranju, vse skupaj pa predstavlja dodatno birokratizacijo projektiranja. Ta bo projektantom prinesla obilico preglavic pri urejanju dokumentacije, investitorjem pa bo znatno podaljšanja čakanje na pridobitev gradbenega dovoljenja. 


NOVE Vrste projektne dokumentacije


Primerjava urejenosti projektne dokumentacije po zadnjih treh zakonih:

ZGO-1

Zakon o graditvi objektov
2012 - 2018
-
1. Vodilna mapa
2. Načrti

GZ

Gradbeni zakon (sedanji)
2018 - 2021
-
1. Vodilni načrt
2. Načrti

GZ-1

Gradbeni zakon (predlog)
2022 >
-
1. Prikazi
2. Načrti
3. Zbirni prikaz
4. Zbirni načrt
5. Prikaz, ki je osnova za zbirni prikaz
6. Načrt, ki je osnova za zbirni načrt
7. Vodilni načrt*


Več kot očitno se ureditev projektne dokumentacije ponovno postavlja na glavo. Uvajajo se nove vrste projektne dokumentacije, katerih vsebina v tem trenutku še ni poznana, število različnih vrst projektne dokumentacije pa se je radikalno povečalo - iz 2 na celo 6 (oziroma 7, če štejemo tudi Vodilni načrt, ki je zapisan samo v pravilniku, ne pa tudi zakonu).

*Pravilnik o projektni dokumentaciji, ki je objavljen ob predlogu gradbenega zakona, pa je z zakonom povsem neusklajen in še vedno upošteva vodilne načrte (točko 6), ne ureja pa novih vrst projektne dokumentacije: Zbirnih prikazov, zbirnih načrtov, osnovnih prikazov in osnovnih načrtov.


DODATNI UDELEŽENCI PRI PROJEKTIRANJU


Primerjava udeležencev pri projektiranju po zadnjih treh zakonih:

ZGO-1

Zakon o graditvi objektov
2012 - 2018
-
1. Odgovorni vodja projekta
2. Odgovorni projektant
3. Revident

GZ

Gradbeni zakon (sedanji)
2018 - 2021
-
1. Vodja projekta
2. Poblaščeni arh. ali inž.

GZ-1

Gradbeni zakon (predlog)
2022 >
-
1. Vodja projektiranja
2. Pooblaščeni strokovnjak
3. Pooblaščeni strokovnjak, ki izdela prikaz oz. načrt, ki je osnova za zbirni prikaz oz. načrt
4. Preglednik načrta v primeru neuporabe priporočenih metod


Zakonodajalec se očitno zaveda, da je naredil napako, ko je dereguliral vodjo projektiranja in dopustil, da je vodja projektiranja predstavnik katerekoli stroke. Napako skuša popraviti z uvedbo “načrta, ki je osnova za zbirni načrt”, s tem pa je zakon obremenil z dodatnim udeležencem pri projektiranju, ki se imenuje “pooblaščeni strokovnjak, ki izdela prikaz oziroma načrt, ki je osnova za ostale prikaze oziroma načrte”. Razlage vseh teh pojmov še ni, objavljeni pravilnik pa je, kot rečeno, neusklajen z Gradbenim zakonom.

Za razlago pojma “preglednik načrta” glej poglavje Nepriporočene metode.

Tako vloga teh strokovnjakov kot tudi njihovo poimenovanje pomenita popolno zmedo pri uporabi zakona. Že samo iz tega razloga je pričakovati, da bo nemudoma po sprejemu GZ-1 potrebno začeti s pripravo GZ-2. 
PODALJŠEVANJE ČAKANJA NA GRADBENA DOVOLJENJA


Po prejšnji spremembi sistema ureditve projektne dokumentacije je prehodno obdobje trajalo kar dve leti in pol in se je zaključilo januarja letos. Zaradi spremembe sistema se je bistveno podaljšalo čakanje na izdajo gradbenih dovoljenj - ponekod je potrebno čakati tudi po dve leti!

Predlog novega zakona, čeprav je zgrajen na podobnih temeljik kot sedanji GZ, predstavlja nov preobrat in bo ponovno zahteval nekajletno prehodno obdobje prilagajanja na nov sistem ureditve projektne dokumentacije. Tudi če bo pravilnik skrajšal prehodno obdobje, novega sistema ne bodo dovolj hitro sprejeli projektanti in upravni delavci - pojavljale se bodo napake, nerazumevanja, različne interpretacije in podobno. Vse skupaj pa bo ponovno podaljšalo čakanje na gradbena dovoljenja.
Zamik uvedbe elektronskega poslovanja (e-graditev)


Zaradi uvedbe novega sistema projektne dokumentacije se zamika tudi uvajanje elektronskega poslovanja pri pridobivanju gradbenega dovoljenja. Ta bi moral v skladu s sedanjim gradbeni zakonom biti uveden 1. januarja 2021, nov gradbeni zakon pa njegovo uvedbo zamika do 1. januarja 2024.

Več o tem v poglavju Zamik uvedbe eGraditve.
Galerija Cukrarna
Ljubljana
Scapelab d.o.o.
Marko Studen, Jernej Šipoš, Boris Matić
Natečaj 2009, izvedba 2021
Foto Miran Kambič