REŠITVE ZAPS ZA GZ-1 in gz-2

Bela KNJIGA ZAPS za BOLJŠI gradbeni zakon (GZ-1)


© 2021 ZAPS


UVOD

Bela knjiga
Stališče ZAPS do GZ-1

NAČELA

Osnovna načela
Smisel regulacije stroke
Vloga vodje projektiranja
Arhitekturne politike
Poklic arhitekta v pravnem redu EU

KLJUČNE POMANJKLJIVOSTI GZ-1

Birokratizacija projektiranja
Neenakopravnost strok 
Uravnilovka strokovnih kompetenc
Pomanjkljiva zaščita investitorjev
Manjša varnost objektov
Permanentna prehodna obdobja

ODPOVEDOVANJE ARHITEKTURNI STROKI

Zmanjševanje vloge arhitektov
Izogibanje arhitektom po GZ-1
Gradbeni inženirji arhitekture
Arhitektura brez arhitektov
Izbris arhitektov kot vodij del
Izkušnje iz preteklosti
Čemu se odpovedujemo, ko se odpovedujemo arhitekturi?

DRUGE SLABOSTI GZ-1

Zamik uvedbe e-graditve
Prepoved vodenja gradenj za arhitekte
Težave gradbenih izvajalcev
Nastajanje projektantskega oligopola
Nepriporočene metode
Prenormirano uvajanje BIM

NASTAJANJE ZAKONA

Netransparenten zakon
Korupcijska tveganja pri pripravi predloga zakona
Neenakopravna obravnava stališč
Pomanjkljive razlage

MEDIJSKI RAZMISLEKI

Besedila ključnih člankov
Povezave do ostalih člankov
Korupcijska afera
RTV prispevki
Arhitekti v Državnem zboru

REŠITVE ZA GZ-1 in gz-2

Popravki GZ-1
Načela za GZ-2
Vodja projektiranja v GZ-2
Primerljiva tuja zakonodaja

Evropska perspektiva

ARHITEKTURNI NATEČAJI

Apel za ohranitev natečajev
Kadar gradimo dobro, gradimo z javnimi arhitekturnimi natečaji
Pomembnejši natečajni projekti
Izjave o arhitekturnih natečajih

DOKUMENTI

Analize ZAPS za gradbeni zakon
Dopisi ZAPS
Pojasnilo MOP (prevladujoča stroka)
Davoška deklaracija
Novi evropski Bauhaus
Besedila zakonov (GZ, GZ-1)
Mark

Načela za GZ-2V kolikor bo Državni zbor RS uzakonil predlagano besedilo novega gradbenega zakona (GZ-1), smo zaradi mnogih neusklajenosti v zakonu lahko prepričani, da se bo le nekaj mesecev po njegovi uveljavitvi pokazala potrebna po pripravi novega zakona, GZ-2.

V nadaljevanju navajamo nekaj poglavitnih načel, ki jim mora slediti GZ-2, da napake sedanjega predloga ne bodo ponovljene.

Navajamo zgolj tista načela, ki pri GZ-1 niso upoštevana.KVALITETA GRAJENEGA BIVALNEGA OKOLJA


 • Cilj zakona mora biti predvsem kvaliteta grajenega bivalnega okolja
 • Bistvene zahteve za objekte (varnost, varčnost, dostopnost) naj veljajo kot zakonski minimum, ne pa kot osrednji cilj zakona.
Za pojasnila glede neupoštevanja tega načela v predlogu GZ-1 glej poglavje Ukinjanje obveznosti javnih arhitekturnih natečajev.STROKOVNA KOMPETENTNOST


 • Vsak strokovnjak je strokovnjak zgolj na svojem področju. 
 • Vsak lahko opravlja zgolj tiste dejavnosti, za katere je strokovno kompetenten.
 • Prevzemnik projektiranja mora imeti zagotovljen lasten ključen strokovni kader.
Za pojasnila glede neupoštevanja tega načela v predlogu GZ-1 glej poglavje Uravnilovka strokovnih kompetenc.ENAKOPRAVNOST STROK


 • Vse stroke so enakopravne. 
 • Vsak pooblaščeni strokovnjak lahko opravlja vodenje projektiranja, nadzora ali gradnje, a le na področjih, za katera je strokovno dovolj kompetenten.
Za pojasnila glede neupoštevanja tega načela v predlogu GZ-1 glej poglavji Neenakopravnost strok in Prepoved vodenja gradenj za arhitekte.SORAZMEREN SISTEM PROJEKTNE DOKUMENTACIJE


 • Projektna dokumentacija naj bo minimalega obsega glede na njen namen.
 • Sistem ureditve projektne dokumentacije naj bo čim bolj vitek in razumljiv.
 • Država naj predpisuje zgolj tisto dokumentacijo, ki je podlaga za izdajo dovoljenj, ostalo dokumentacijo pa naj si predpisuje stroka sama.
Za pojasnila glede neupoštevanje tega načela v predlogu GZ-1 glej poglavji Birokratizacija projektiranja in Zamik uvedbe e-graditve.Premišljen nastanek zakona


 • Nastajanje novega zakona naj temelji na analizi stanja in analizi posledic sprememb.
 • Ključne spremembe naj bodo preverjene v javni razpravi.
 • Vse stroke naj pri spreminjanju zakona sodelujejo enakopravno.
Za pojasnila glede neupoštevanje tega načela v predlogu GZ-1 glej poglavja Netranspatentna priprava zakona, Neenakopravna priprava stališč razlčnih strok in Pomanjkljive razlage ključnih zakonskih rešitev.

Hiša za oblikovalko keramike
Ljubljana
Arhitektura d.o.o.

Boštjan Gabrijelčič, Peter Gabrijelčič, Aleš Gabrijelčič
Projekt 2019, izvedba 2020
Foto Miran Kambič