ODPOVEDOVANJE ARHITEKTURNI STROKI

Bela KNJIGA ZAPS za BOLJŠI gradbeni zakon (GZ-1)


© 2021 ZAPS


UVOD

Bela knjiga
Stališče ZAPS do GZ-1

NAČELA

Osnovna načela
Smisel regulacije stroke
Vloga vodje projektiranja
Arhitekturne politike
Poklic arhitekta v pravnem redu EU

KLJUČNE POMANJKLJIVOSTI GZ-1

Birokratizacija projektiranja
Neenakopravnost strok 
Uravnilovka strokovnih kompetenc
Pomanjkljiva zaščita investitorjev
Manjša varnost objektov
Permanentna prehodna obdobja

ODPOVEDOVANJE ARHITEKTURNI STROKI

Zmanjševanje vloge arhitektov
Izogibanje arhitektom po GZ-1
Gradbeni inženirji arhitekture
Arhitektura brez arhitektov
Izbris arhitektov kot vodij del
Izkušnje iz preteklosti
Čemu se odpovedujemo, ko se odpovedujemo arhitekturi?

DRUGE SLABOSTI GZ-1

Zamik uvedbe e-graditve
Prepoved vodenja gradenj za arhitekte
Težave gradbenih izvajalcev
Nastajanje projektantskega oligopola
Nepriporočene metode
Prenormirano uvajanje BIM

NASTAJANJE ZAKONA

Netransparenten zakon
Korupcijska tveganja pri pripravi predloga zakona
Neenakopravna obravnava stališč
Pomanjkljive razlage

MEDIJSKI RAZMISLEKI

Besedila ključnih člankov
Povezave do ostalih člankov
Korupcijska afera
RTV prispevki
Arhitekti v Državnem zboru

REŠITVE ZA GZ-1 in gz-2

Popravki GZ-1
Načela za GZ-2
Vodja projektiranja v GZ-2
Primerljiva tuja zakonodaja

Evropska perspektiva

ARHITEKTURNI NATEČAJI

Apel za ohranitev natečajev
Kadar gradimo dobro, gradimo z javnimi arhitekturnimi natečaji
Pomembnejši natečajni projekti
Izjave o arhitekturnih natečajih

DOKUMENTI

Analize ZAPS za gradbeni zakon
Dopisi ZAPS
Pojasnilo MOP (prevladujoča stroka)
Davoška deklaracija
Novi evropski Bauhaus
Besedila zakonov (GZ, GZ-1)
Mark

Izbris arhitektov iz imenika vodij del (IZS)Do leta 2004 so arhitekti enakopravno dostopali do pooblastila za vodenje del na gradbišču in bili vpisani v imenik vodij del, ki ga je vodila takrat še skupna Inženirska zbornica Slovenije (IZS). Leta 2004 so se arhitekti odcepili in ustanovili lastno zbornico, ZAPS, imenik vodij del pa je ostal v skrbništvu IZS. IZS je takrat preprosto izbrisala vse arhitekte iz tega imenika, s čemer jim je de facto preprečila opravljati poklic vodje del, za katerega so imeli vse pogoje, ki jih je takrat določal zakon, in opravljen tudi strokovni izpit.

S tem je arhitektom, kljub več (deset)letnim izkušnjam s področja operativnega izvajanja, bila kratena pravica do opravljanja poklica (berufsverbot). Poleg tega pa IZS v vseh naslednjih letih arhitektom tudi ni dopustila opravljati strokovni izpit za odgovorno vodenje del in jim je s tem onemogočala pridobitev naziva odgovornega vodje del, čeprav je zakonska osnova za to ves čas obstajala.

IZS je potezo argumentirala s primerjalno analizo študijskih programov inženirjev gradbeništva in arhitektov, ki naj bi dokazala, da arhitekti v svojem študijskem programu ne pridobijo zadostnih znanj za to področje. Ker pa do pooblastila lahko dostopajo drugi poklici, kot so npr. inženirji strojništva in elektro inženirji, katerih študijski programi imajo še manj ali nič vsebin iz tega področja, gre za neprepričljiv argument in diskriminatorno ureditev.

Leta 2017, potem ko arhitekti že skoraj poldrugo desetletje niso imeli dostopa do licence, ki bi jim po zakonu sicer morala pripadati, so znanja in tudi zanimanja za ta poklic med arhitekti počasi zamrla, zato je zakonodajalec ob sprejemanju sedaj veljavnega gradbenega zakona brez težav lahko tudi z zakonom preprečil arhitektom, da bi dostopali do licence vodje gradnje. Ob pripravi besedila predloga novega gradbenega zakona (GZ-1) je veljalo, da bodo arhitekti ponovno pridobili možnost te licence, čemur je intenzivno nasprotovala IZS in na koncu tudi dosegla svoje. Izbris možnosti, da bi tudi arhitekti lahko dostopali do poklica vodij gradnje, se je dogodil tik pred zaključkom priprave predloga zakona. 


Poslovna stavba Menerga
Maribor
Korpnik produkcija d.o.o.
Nande Korpnik
Evropska nagrada Green Buiding 2008