DRUGE POMANJKLJIVOSTI GZ-1

Bela KNJIGA ZAPS za BOLJŠI gradbeni zakon (GZ-1)


© 2021 ZAPS


UVOD

Bela knjiga
Stališče ZAPS do GZ-1

NAČELA

Osnovna načela
Smisel regulacije stroke
Vloga vodje projektiranja
Arhitekturne politike
Poklic arhitekta v pravnem redu EU

KLJUČNE POMANJKLJIVOSTI GZ-1

Birokratizacija projektiranja
Neenakopravnost strok 
Uravnilovka strokovnih kompetenc
Pomanjkljiva zaščita investitorjev
Manjša varnost objektov
Permanentna prehodna obdobja

ODPOVEDOVANJE ARHITEKTURNI STROKI

Zmanjševanje vloge arhitektov
Izogibanje arhitektom po GZ-1
Gradbeni inženirji arhitekture
Arhitektura brez arhitektov
Izbris arhitektov kot vodij del
Izkušnje iz preteklosti
Čemu se odpovedujemo, ko se odpovedujemo arhitekturi?

DRUGE SLABOSTI GZ-1

Zamik uvedbe e-graditve
Prepoved vodenja gradenj za arhitekte
Težave gradbenih izvajalcev
Nastajanje projektantskega oligopola
Nepriporočene metode
Prenormirano uvajanje BIM

NASTAJANJE ZAKONA

Netransparenten zakon
Korupcijska tveganja pri pripravi predloga zakona
Neenakopravna obravnava stališč
Pomanjkljive razlage

MEDIJSKI RAZMISLEKI

Besedila ključnih člankov
Povezave do ostalih člankov
Korupcijska afera
RTV prispevki
Arhitekti v Državnem zboru

REŠITVE ZA GZ-1 in gz-2

Popravki GZ-1
Načela za GZ-2
Vodja projektiranja v GZ-2
Primerljiva tuja zakonodaja

Evropska perspektiva

ARHITEKTURNI NATEČAJI

Apel za ohranitev natečajev
Kadar gradimo dobro, gradimo z javnimi arhitekturnimi natečaji
Pomembnejši natečajni projekti
Izjave o arhitekturnih natečajih

DOKUMENTI

Analize ZAPS za gradbeni zakon
Dopisi ZAPS
Pojasnilo MOP (prevladujoča stroka)
Davoška deklaracija
Novi evropski Bauhaus
Besedila zakonov (GZ, GZ-1)
Mark

Zamik uvedbe e-graditveDržava že več let obljublja vzpostavitev sistema e-graditev, ki bo omogočil elektronsko elektronsko poslovanje v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja. Predlagatelj zakona uvedbo e-graditve navaja kot eno glavnih pridobitev, ki jo prinaša nov gradbeni zakon (GZ-1). Vendar navedeno žal ne drži in je celo zavajajoče.

Sistem e-graditve je uvedel že sedanji gradbeni zakon (GZ) in bi se moral vzpostaviti dne 1. januarja 2021, torej v času sedanje ekipe MOP. Namesto tega je MOP pripravil nov gradbeni zakon (GZ-1), ki uvedbo sistema e-graditev zamika za tri leta, do 1. januarja 2024.Stroški zamika uvedbe e-graditve


Ministrstvo za okolje in prostor je izdelalo tudi izračun, koliko papirja bo porabljenega zaradi zamika uvedbe elektronskega poslovanja pridobivanaj gradbenih dovoljenj za tri leta, pri čemer so upoštevali, da je letno izdanih približno 6.000 gradbenih dovoljenj.

Posledice zamika uvedbe e-graditve za tri leta:
  • 21 ton papirja za dokumentacijo za gradbena dovoljenja
  • 3.000.000 € stroškov samo za papir za dokumentacijo za gradbena dovoljenja
  • 2.500.000 € dodatnih stroškov za tisk, vezavo in pošiljanje dokumentacije za gradbena dovoljenja (ocena)
  • 1.250.000 € dodatnih stroškov na strani upravnih enot (ocena)e-graditev v obstoječem in novem gradbenem zakonuObstoječ gradbeni zakon (GZ), 110. člen
(1) Določbe 9. člena tega zakona glede elektronskega pošiljanja, drugega odstavka 55. člena tega zakona, šestega odstavka 57. člena tega zakona v delu, ki se nanaša na javno objavo v prostorskem informacijskem sistemu, in določbe 76. člena tega zakona se začnejo uporabljati 1. januarja 2021.

Predlog novega gradbenega zakona (GZ-1), 137. člen
(1) Sistem eGraditev se v okviru prostorskega informacijskega sistema vzpostavi 1. januarja 2024.

Obrazložitev novega zakona
Predlagatelj v obrazložitvi predloga novega zakona zamolči, da zakon elektronsko poslovanje, ki ga je uvedel sedanji zakon, zamika, in namesto tega celo navaja, da ga uvaja nov zakon. V oceni finančnih posledic je na primer zapisano: “Predlagani zakon ne bo imel negativnih finančnih posledic. S tem zakonom se zmanjšuje število odločitev in uvaja elektronsko poslovanje preko storitev prostorskega informacijskega sistema (eGraditev).” Zapisano je v neposrednem nasprotju z dejanskim stanjem in izračuni, po katerih bo zamik uvedbe elektronskega poslovanja prineslo več kot 6 milijonov evrov neposredne škode.

Telovadnica Vižmarje
Medprostor d.o.o.
Rok Žnidaršič, Žiga Ravnikar
Natečaj 2017, izvedba 2019
Plečnikova medalja 2020
Foto Tadej Bolta