NASTAJANJE ZAKONA

Bela KNJIGA ZAPS za BOLJŠI gradbeni zakon (GZ-1)


© 2021 ZAPS


UVOD

Bela knjiga
Stališče ZAPS do GZ-1

NAČELA

Osnovna načela
Smisel regulacije stroke
Vloga vodje projektiranja
Arhitekturne politike
Poklic arhitekta v pravnem redu EU

KLJUČNE POMANJKLJIVOSTI GZ-1

Birokratizacija projektiranja
Neenakopravnost strok 
Uravnilovka strokovnih kompetenc
Pomanjkljiva zaščita investitorjev
Manjša varnost objektov
Permanentna prehodna obdobja

ODPOVEDOVANJE ARHITEKTURNI STROKI

Zmanjševanje vloge arhitektov
Izogibanje arhitektom po GZ-1
Gradbeni inženirji arhitekture
Arhitektura brez arhitektov
Izbris arhitektov kot vodij del
Izkušnje iz preteklosti
Čemu se odpovedujemo, ko se odpovedujemo arhitekturi?

DRUGE SLABOSTI GZ-1

Zamik uvedbe e-graditve
Prepoved vodenja gradenj za arhitekte
Težave gradbenih izvajalcev
Nastajanje projektantskega oligopola
Nepriporočene metode
Prenormirano uvajanje BIM

NASTAJANJE ZAKONA

Netransparenten zakon
Korupcijska tveganja pri pripravi predloga zakona
Neenakopravna obravnava stališč
Pomanjkljive razlage

MEDIJSKI RAZMISLEKI

Besedila ključnih člankov
Povezave do ostalih člankov
Korupcijska afera
RTV prispevki
Arhitekti v Državnem zboru

REŠITVE ZA GZ-1 in gz-2

Popravki GZ-1
Načela za GZ-2
Vodja projektiranja v GZ-2
Primerljiva tuja zakonodaja

Evropska perspektiva

ARHITEKTURNI NATEČAJI

Apel za ohranitev natečajev
Kadar gradimo dobro, gradimo z javnimi arhitekturnimi natečaji
Pomembnejši natečajni projekti
Izjave o arhitekturnih natečajih

DOKUMENTI

Analize ZAPS za gradbeni zakon
Dopisi ZAPS
Pojasnilo MOP (prevladujoča stroka)
Davoška deklaracija
Novi evropski Bauhaus
Besedila zakonov (GZ, GZ-1)
Mark

Neenakopravna obravnava stališč različnih strok ob nastajanju zakonaNeenakopravnost strok po GZ-1  je posledica neenakopravne obravnave predstavnikov različnih strok ob nastajanju zakona, predvsem pa različne obravnava stališč IZS in ZAPS.

Več o neenakopravnosti strok po GZ-1 >>

Predstavniki MOP so v času nastajanja predloga zakona bili pripravljeni na pogovor z obema stranema, torej ZAPS in IZS, in poslušanje vseh stališč. Vendar pa je MOP pri vseh ključnih temah, pri katerih sta imeli zbornici različni stališči, sledil stališčem zgolj ene strani.
1. vodja projektiranja


Stališče ZAPS
Vodja projektiranja mora biti predstavnik prevladujoče stroke glede na vrsto objekta.
Stališče IZS
Vodja projektiranja je lahko predstanvnik katerekoli stroke, ne glede na vrsto objekta.
Odločitev MOP
V skladu s stališčem IZS

Več o tem >>


2. VODENJE GRADNJE


Stališče ZAPS
Arhitektom naj se omogoči biti vodja gradnje.
Stališče IZS
Arhitekti ne smejo biti vodje gradnje.
Odločitev MOP
V skladu s stališčem IZS

Več o tem >>


3. UREDITEV PROJEKTNE DOKUMENTACIJE


Stališče ZAPS
Sedanji sistem naj se zgolj minimalno popravi.
Stališče IZS
Sprememba sistema, ukinitev vodilnega načrta, nov zbirni načrt.
Odločitev MOP
V skladu s stališčem IZS

Več o tem >>


4. UREDITEV MANJŠIH REKONSTRUKCIJ


Stališče ZAPS
Za manjše rekonstrukcije naj se izdela PZI, sodelujejo naj vse potrebne stroke
Stališče IZS
Manjše rekonstrukcije naj se izvajajo zgolj na podlagi mnenja gradbenega inženirja
Odločitev MOP
V skladu s stališčem IZS

MOP je v zadnjem trenutku v besedilo zakona dodal, da je za dodajanje stopnišč in dvigal na zunanjosti stavb potrebno tudi mnenje arhitekta. Vendar zahteva ZAPS ni bila takšna. Problematika manjših rekonstrukcij presega zgolj podobo, funkcionalnost in stabilnost stavb, nesprejemljivo je, da se lahko preboji požarnih sten izvedejo zgolj na podlagi mnenja gradbenega inženirja, brez sodelovanja inženirja požarne varnosti.

Več o tem >>


5. OBVEZNI PREGLEDI DOKUMENTACIJE


Stališče ZAPS
Revizije niso potrebne; če se že uvedejo, naj veljajo za vse bistvene zahteve
Stališče IZS
Uvedejo naj se revizije samo za področje gradbenega in požarnega inženirstva
Odločitev MOP
Delno v skladu s stališčem IZS

Opomba: MOP je v večjem delu sledil IZS (pregledi dokumentacije se uvajajo vsaj v primeru neuporabe priporočenih, te pa se uporabljajo predvsem pri gradbenem in požarnem inženirstvu), a ne z uvedbo revizij, pač pa zgolj dodatnih pregledov. ZAPS uvedbi  revizij ni eksplicitno nasprotovala; rešitev, ki jo je predlagala IZS, bi bila po našem mnenju tudi primernejša od rešitve, ki je v predlaganem zakonu. Na vsak način pa bi revizije morale veljati za vse bistvene zahteve, ne zgolj za področji dveh sodelujočih strok.

Več o tem >>


Izključenost ZAPS pri pripravi novega pravilnika o projektni dokumentacijiZAPS pri nastajanju novega pravilnika o projektni dokumentaciji ni sodelovala, čeprav smo na MOP večkrat naslavljali predloge v zvezi s pravilnikom in celo poslali lasten predlog novega pravilnika.

Ni nam znano, v kolikšni meri je pri nastajanju pravilnika sodelovala Inženirska zbornica Slovenije. Na skupnih sestankih aprila 2021 so predstavniki IZS že imeli svoje izvode novega pravilnika, medtem ko je ZAPS prvič videla pravilnik skupaj z ostalo javnostjo ob objavi na spletni strani vlade nekaj mesecev kasneje.
ZAPS, IZS, MOP


Poudariti želimo, da za neenakopravno obravnavo strok pri nastajanju zakona ne krivimo IZS. Vsak se bori za svoj prav in za svoje interese, predstavniki IZS so bili pri tem uspešnejši. ZAPS je bila dejavnejša v medijih in s podajanjem analiz in drugih načinov argumentiranja, IZS pa, kot so sami zapisali, pri “uporabi poslovnih povezav.” Odnos med obema zbornicama pa je vendarle ostajal relativno korekten.

Ministrstvo za okolje in prostor pa je tisto, ki bi moralo v nesoglasjih med obema zbornicama najti kompromisno rešitev, oziroma sprejeti eno izmed kompromisnih rešitev, ki smo jih ponujali v času priprave zakona. Namesto tega se je pri vseh spornih temah postaviti izključno na stran ene izmed obeh organizacij.

Cerkev sv. Janeza Bosca
Maribor
Dans arhitekti d.o.o.
Rok Bogataj, Miha Dešman, Eva Fišer Berlot, Vlatka Ljubanović, Katarina Pirkmajer Dešman
Natečaj 2007, izvedba 2015
BIGSEE Architecture Awards 2018 v kategoriji javna in komercialna arhitektura, Glavna nagrada Salona arhitekture Novi Sad, 2018
Foto Miran Kambič