DRUGE POMANJKLJIVOSTI GZ-1

Bela KNJIGA ZAPS za BOLJŠI gradbeni zakon (GZ-1)


© 2021 ZAPS


UVOD

Bela knjiga
Stališče ZAPS do GZ-1

NAČELA

Osnovna načela
Smisel regulacije stroke
Vloga vodje projektiranja
Arhitekturne politike
Poklic arhitekta v pravnem redu EU

KLJUČNE POMANJKLJIVOSTI GZ-1

Birokratizacija projektiranja
Neenakopravnost strok 
Uravnilovka strokovnih kompetenc
Pomanjkljiva zaščita investitorjev
Manjša varnost objektov
Permanentna prehodna obdobja

ODPOVEDOVANJE ARHITEKTURNI STROKI

Zmanjševanje vloge arhitektov
Izogibanje arhitektom po GZ-1
Gradbeni inženirji arhitekture
Arhitektura brez arhitektov
Izbris arhitektov kot vodij del
Izkušnje iz preteklosti
Čemu se odpovedujemo, ko se odpovedujemo arhitekturi?

DRUGE SLABOSTI GZ-1

Zamik uvedbe e-graditve
Prepoved vodenja gradenj za arhitekte
Težave gradbenih izvajalcev
Nastajanje projektantskega oligopola
Nepriporočene metode
Prenormirano uvajanje BIM

NASTAJANJE ZAKONA

Netransparenten zakon
Korupcijska tveganja pri pripravi predloga zakona
Neenakopravna obravnava stališč
Pomanjkljive razlage

MEDIJSKI RAZMISLEKI

Besedila ključnih člankov
Povezave do ostalih člankov
Korupcijska afera
RTV prispevki
Arhitekti v Državnem zboru

REŠITVE ZA GZ-1 in gz-2

Popravki GZ-1
Načela za GZ-2
Vodja projektiranja v GZ-2
Primerljiva tuja zakonodaja

Evropska perspektiva

ARHITEKTURNI NATEČAJI

Apel za ohranitev natečajev
Kadar gradimo dobro, gradimo z javnimi arhitekturnimi natečaji
Pomembnejši natečajni projekti
Izjave o arhitekturnih natečajih

DOKUMENTI

Analize ZAPS za gradbeni zakon
Dopisi ZAPS
Pojasnilo MOP (prevladujoča stroka)
Davoška deklaracija
Novi evropski Bauhaus
Besedila zakonov (GZ, GZ-1)
Mark

Dolgoročno pomanjkanje strokovnega kadra za vodenje gradenjEna izmed večjih simbolnih zmag gradbenih inženirjev je ponovno preprečevanje dostopa arhitektov do položaja vodje gradnje, za kar si je zelo intenzivno prizadevala Inženirska zbornica Slovenije. Vodje gradnje bodo v skladu z novim gradbenim zakonom lahko gradbeni inženirji, inženirji požarne varnosti, inženirji elektrotehnike in inženirji strojništva, torej vsi pooblaščeni strokovnjaki, razen arhitektov.

Vendar pa je zmaga za slovensko gradbeništvo zelo pirava. Gradbeništvo se že leta sooča s težavo, o kateri se v javnosti le malo ve – z velikim pomanjkanjem vpisa na fakultete. Na univerzitetno smer gradbeništva na FGPA v Mariboru se je denimo vpis iz 155 novih študentov leta 2004 zmanjšal na samo 17 leta 2019. Gradbeni inženir Anjo Žigon v članku za Gradnja & Minerali poroča o samo štirih (4ih) študentih v zadnjem letu univerzitetne smeri gradbeništva v letošnjem letu (2021, podatek ni preverjen).

Kdo bo torej opravljal delo vodij gradnje čez 15 let, ko bo sedanja številčna generacija gradbenih inženirjev šla v pokoj in jo bo nadomestila bistveno manjša generacija sedanjih študentov gradbeništva? Zakaj te naloge ne bi dopustili tudi arhitektom, kot je to urejeno v večini evropskih držav? Bomo vodje gradnje raje uvažali iz tujine? Ali pa bomo preprosto dopustili, da gradbene posle prevzamejo tujci – da le ne bodo arhitekti?

Vpis študentov na arhitekturo je že leta precej višji od vpisa gradbenikov. Preobrat se je zgodil v sredini prvega desetletja tega tisočletja, ko se je razmerje, če zelo poenostavimo, iz prejšnjih 2:1 obrnilo v sedanjih 1:2. Čez desetletje bo sedaj velika generacija gradbenih inženirjev, ki so doštudirali v 80ih letih prejšnjega stoletja, začela odhajati v pokoj, nadomestila jo bo bistveno manjša generacija gradbenih inženirjev, ki fakulteto zaključuje danes. Na gradbiščih bo začelo primanjkovati strokovnega kadra in pojavile se bodo ideje, da bi arhitektom vendarle omogočili opravljanje tega poklica. A takrat bo prepozno. Celotna stroka, kljub temu da na fakulteti pridobi zadosti osnovnih znanj za vodenje gradnje, ne more pridobiti tako zahtevnih veščin in zadosti izkušenj v samo letu ali dveh.

Da bi rešili težave gradbenega izvajanja, ki se sedaj sicer že nakazujejo, v veliki meri pa bodo izbruhnile čez približno 10 let, je potrebno arhitektom začeti omogočiti opravljati ta poklic že ob sedanji spremembi zakonodaje. Tako bo na voljo dovolj časa, da se arhitekti ponovno vpeljejo v ta segment gradnje objektov, ki jim je bil odvzet leta 2004 z izbrisom iz imenika IZS, dokončno pa leta 2017 s sedanjim Gradbenim zakonom. Temu pa se mora prilagoditi tudi ZAPS s svojimi internimi službami, ki bodo morale zagotavljati strokovne izpite, strokovni nadzor in disciplinske postopke za vodje gradnje.


Beri tudi: Prepoved vodenja gradenj za arhitekte
Veslaški center Bled
Multiplan arhitekti d.o.o.
Aleš Žnidaršič, Katja Žlajpah, Primož Grabnar
Natečaj 2007, izvedba 2011
Foto Miran Kambič