NAČELA

Bela KNJIGA ZAPS za BOLJŠI gradbeni zakon (GZ-1)


© 2021 ZAPS


UVOD

Bela knjiga
Stališče ZAPS do GZ-1

NAČELA

Osnovna načela
Smisel regulacije stroke
Vloga vodje projektiranja
Arhitekturne politike
Poklic arhitekta v pravnem redu EU

KLJUČNE POMANJKLJIVOSTI GZ-1

Birokratizacija projektiranja
Neenakopravnost strok 
Uravnilovka strokovnih kompetenc
Pomanjkljiva zaščita investitorjev
Manjša varnost objektov
Permanentna prehodna obdobja

ODPOVEDOVANJE ARHITEKTURNI STROKI

Zmanjševanje vloge arhitektov
Izogibanje arhitektom po GZ-1
Gradbeni inženirji arhitekture
Arhitektura brez arhitektov
Izbris arhitektov kot vodij del
Izkušnje iz preteklosti
Čemu se odpovedujemo, ko se odpovedujemo arhitekturi?

DRUGE SLABOSTI GZ-1

Zamik uvedbe e-graditve
Prepoved vodenja gradenj za arhitekte
Težave gradbenih izvajalcev
Nastajanje projektantskega oligopola
Nepriporočene metode
Prenormirano uvajanje BIM

NASTAJANJE ZAKONA

Netransparenten zakon
Korupcijska tveganja pri pripravi predloga zakona
Neenakopravna obravnava stališč
Pomanjkljive razlage

MEDIJSKI RAZMISLEKI

Besedila ključnih člankov
Povezave do ostalih člankov
Korupcijska afera
RTV prispevki
Arhitekti v Državnem zboru

REŠITVE ZA GZ-1 in gz-2

Popravki GZ-1
Načela za GZ-2
Vodja projektiranja v GZ-2
Primerljiva tuja zakonodaja

Evropska perspektiva

ARHITEKTURNI NATEČAJI

Apel za ohranitev natečajev
Kadar gradimo dobro, gradimo z javnimi arhitekturnimi natečaji
Pomembnejši natečajni projekti
Izjave o arhitekturnih natečajih

DOKUMENTI

Analize ZAPS za gradbeni zakon
Dopisi ZAPS
Pojasnilo MOP (prevladujoča stroka)
Davoška deklaracija
Novi evropski Bauhaus
Besedila zakonov (GZ, GZ-1)
Mark

Osnovna načelaOsnovni namen regulacije poklicev pri načrtovanju in gradnji objektov je zagotavljanje strokovnosti, ki se uveljavlja preko treh ključnih načel:
  1. vsak pooblaščeni strokovnjak opravlja le tiste poklicne naloge, za katere je strokovno kompetenten;
  2. vsak poslovni subjekt lahko prevzema v izdelavo le tisto projektno dokumentacijo, za katero ima zagotovljen ključen strokovni kader;
  3. pooblaščeni strokovnjaki morajo biti pri svojih odločitvah neodvisni;
Tretje načelo, ki ga pozna na primer odvetniška dejavnost, pri nas na področju projektiranja ni bilo nikoli polno uveljavljeno, saj zakonodaja dopušča, da so pooblaščeni strokovnjaki v podrejeni vlogi znotraj projektantskih birojev. V večini primerov se neodvisnost strokovnjaka pri nas uresničuje skozi lastništvo mikro projektantskih podjetij, specializiranih zgolj za eno stroko (na primer pooblaščeni arhitekt, ki je tudi lastnik svojega arhitekturnega biroja).

Z novim gradbenim zakonom, če bo sprejet, se bo porušilo tudi drugo in ogrozilo prvo načelo, s tem bo ogrožen tudi javni interes na področju gradenj (več o tem) in zaščita potrošnikov oziroma investitorjev (več o tem). 
Vsak strokovnjak je strokovnjak zgolj na svojem področju


Tako kot arhitekt ni strokovno kompetenten za sprejem ključnih odločitev glede projektiranja viaduktov, tudi gradbeni inženir ni strokovno kompetenten za sprejem ključnih odločitev v povezavi s projektiranjem vrtcev ali stanovanjskih stavb. Vsak strokovnjak je strokovnjak zgolj na svojem področju in skladno s tem morajo biti deljene tudi vloge vodenja projektov.

Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije se ne bori za to, da bi vodja projektiranja bil v vsakem primeru arhitekt ali krajinski arhitekt. Nepredstavljivo bi bilo, da bi vodja projektiranja predora lahko bil arhitekt, ali pa da bi vodja projektiranja viadukta lahko bil krajinski arhitekt. In vendar bo nov Gradbni zakon, če bo sprejet v predlagani obliki, omogočal prav to. Več o tem.
Pri nastanku zakona morajo Vse stroke biti obravnavane enakopravno


Zakon mora obravnavati vse stroke enakopravno in jim ekovredno podeljevati tiste pristojnosti, ki pritičejo njihovim kompetencam. Tako kot mora za nastanek dobre stavbe ali objekta odprtega prostora mora pri načrtovanju vladati medsebojno spoštovanje in upoštevanje vseh sodelujočih strok, mora tudi za nastanek dobrega gradbenega zakona vladati enakopravno upoštevanje argumentov vseh strok, ki jih zakon zadeva.

Če bodo vsi enako zadovoljni, je zakon dober. Če pa bodo predstavniki nekaterih strok po sprejemu novega zakona odpirali šampanjce, predstavniki drugih pa se odevali v črno, je nastali zakon slab zakon. In takšen je tudi predlog novega Gradbenega zakona. Več o tem.

Maistrov park
Ljubno ob Savinji
Bruto d.o.o.
Matej Kučina, Tanja Maljevac
Projekt 2005, izvedba 2007
Premio Torsanlorenzo International Prize Italija 2008, Grand prix nagrada – Salon pejsažne arhitekture Beograd 2007
Foto Miran Kambič