UVOD

Bela KNJIGA ZAPS za BOLJŠI gradbeni zakon (GZ-1)


© 2021 ZAPS


UVOD

Bela knjiga
Stališče ZAPS do GZ-1

NAČELA

Osnovna načela
Smisel regulacije stroke
Vloga vodje projektiranja
Arhitekturne politike
Poklic arhitekta v pravnem redu EU

KLJUČNE POMANJKLJIVOSTI GZ-1

Birokratizacija projektiranja
Neenakopravnost strok 
Uravnilovka strokovnih kompetenc
Pomanjkljiva zaščita investitorjev
Manjša varnost objektov
Permanentna prehodna obdobja

ODPOVEDOVANJE ARHITEKTURNI STROKI

Zmanjševanje vloge arhitektov
Izogibanje arhitektom po GZ-1
Gradbeni inženirji arhitekture
Arhitektura brez arhitektov
Izbris arhitektov kot vodij del
Izkušnje iz preteklosti
Čemu se odpovedujemo, ko se odpovedujemo arhitekturi?

DRUGE SLABOSTI GZ-1

Zamik uvedbe e-graditve
Prepoved vodenja gradenj za arhitekte
Težave gradbenih izvajalcev
Nastajanje projektantskega oligopola
Nepriporočene metode
Prenormirano uvajanje BIM

NASTAJANJE ZAKONA

Netransparenten zakon
Korupcijska tveganja pri pripravi predloga zakona
Neenakopravna obravnava stališč
Pomanjkljive razlage

MEDIJSKI RAZMISLEKI

Besedila ključnih člankov
Povezave do ostalih člankov
Korupcijska afera
RTV prispevki
Arhitekti v Državnem zboru

REŠITVE ZA GZ-1 in gz-2

Popravki GZ-1
Načela za GZ-2
Vodja projektiranja v GZ-2
Primerljiva tuja zakonodaja

Evropska perspektiva

ARHITEKTURNI NATEČAJI

Apel za ohranitev natečajev
Kadar gradimo dobro, gradimo z javnimi arhitekturnimi natečaji
Pomembnejši natečajni projekti
Izjave o arhitekturnih natečajih

DOKUMENTI

Analize ZAPS za gradbeni zakon
Dopisi ZAPS
Pojasnilo MOP (prevladujoča stroka)
Davoška deklaracija
Novi evropski Bauhaus
Besedila zakonov (GZ, GZ-1)
Mark

Bela knjiga za boljši gradbeni zakonProstor je omejena in občutljiva dobrina. Predstavlja temelj vseh naših dejavnosti, bivanja in identitete. Vsaka gradnja predstavlja uzurpacijo prostora in izbris tega, kar je prej na tem prostoru bilo – travnik, gozd, praznina, starejša gradnja. Zato mora vsak nov objekt s svojo funkcionalno in estetsko vrednostjo prostoru vrniti vsaj toliko, kot mu je tudi odvzel.

Stroki, ki se ukvarjata z umeščanjem in oblikovanjem objektov v prostoru, sta arhitektura in krajinska arhitektura. Predstavniki obeh strok imajo znanje in so odgovorni za to, da se kulturna vrednost in identiteta našega grajenega okolja in krajine, ter kvaliteta bivanja, ki jo okolje omogoča, ohranjajo in nadgrajujejo. 

Arhitekti in krajinski arhitekti pri načrtovanju stavb in objektov odprtega prostora sodelujejo s strokovnjaki drugih inženirskih strok, predvsem z gradbenimi inženirji, inženirji elektrotehnike in strojništva, inženirji požarne varnosti, geodeti in geomehaniki. Za uspešno načrtovanje objektov je nujno medsebojno spoštovanje in zaupanje vseh sodelujočih strok. Vsak strokovnjak se mora zavedati meja lastnih kompetenc, nobena stroka ne sme prevzemati poklicnih nalog drugih strok.

Bela knjiga je prispevek Zbornice za arhitekturo in prostor k boljšemu gradbenemu zakonu. Tudi če bo GZ-1 v državnem zboru sprejet, je v zakonu toliko nedosledij, da bo potrebno nemudoma začeti s pripravo GZ-2. V tem primeru bo Bela knjiga lahko služila kot koristen pregledni arhiv argumentov o ključnih pomanjkljivosti zakona, saj ni nobene potrebe, da bi v iste pasti stopili dvakrat.
Planica, Abiro in drugiNordijski center Planica
Matej Blenkuš, Miloš Florijančič, Klemen Kobal, Aleš Vodopivec, Marko Smrekar, Ana Kučan, Luka Javornik
Natečaj 2009, izvedba 2015
Plečnikova nagrada 2016, Zlati svinčnik ZAPS 2016, Nagrada Trent 2015, Nagrada Maks Fabiani 2017, Gold IOC IAKS Award 2019 
Foto Miran Kambič