KLJUČNE POMANJKLJIVOSTI GZ-1

Bela KNJIGA ZAPS za BOLJŠI gradbeni zakon (GZ-1)


© 2021 ZAPS


UVOD

Bela knjiga
Stališče ZAPS do GZ-1

NAČELA

Osnovna načela
Smisel regulacije stroke
Vloga vodje projektiranja
Arhitekturne politike
Poklic arhitekta v pravnem redu EU

KLJUČNE POMANJKLJIVOSTI GZ-1

Birokratizacija projektiranja
Neenakopravnost strok 
Uravnilovka strokovnih kompetenc
Pomanjkljiva zaščita investitorjev
Manjša varnost objektov
Permanentna prehodna obdobja

ODPOVEDOVANJE ARHITEKTURNI STROKI

Zmanjševanje vloge arhitektov
Izogibanje arhitektom po GZ-1
Gradbeni inženirji arhitekture
Arhitektura brez arhitektov
Izbris arhitektov kot vodij del
Izkušnje iz preteklosti
Čemu se odpovedujemo, ko se odpovedujemo arhitekturi?

DRUGE SLABOSTI GZ-1

Zamik uvedbe e-graditve
Prepoved vodenja gradenj za arhitekte
Težave gradbenih izvajalcev
Nastajanje projektantskega oligopola
Nepriporočene metode
Prenormirano uvajanje BIM

NASTAJANJE ZAKONA

Netransparenten zakon
Korupcijska tveganja pri pripravi predloga zakona
Neenakopravna obravnava stališč
Pomanjkljive razlage

MEDIJSKI RAZMISLEKI

Besedila ključnih člankov
Povezave do ostalih člankov
Korupcijska afera
RTV prispevki
Arhitekti v Državnem zboru

REŠITVE ZA GZ-1 in gz-2

Popravki GZ-1
Načela za GZ-2
Vodja projektiranja v GZ-2
Primerljiva tuja zakonodaja

Evropska perspektiva

ARHITEKTURNI NATEČAJI

Apel za ohranitev natečajev
Kadar gradimo dobro, gradimo z javnimi arhitekturnimi natečaji
Pomembnejši natečajni projekti
Izjave o arhitekturnih natečajih

DOKUMENTI

Analize ZAPS za gradbeni zakon
Dopisi ZAPS
Pojasnilo MOP (prevladujoča stroka)
Davoška deklaracija
Novi evropski Bauhaus
Besedila zakonov (GZ, GZ-1)
Mark

Pomanjkljiva zaščita investitorjev Ena poglavitnih funkcij regulacije strok, še posebej regulacije funkcije vodje projektiranja, je zaščita tistih investitorjev, ki sami nimajo zadosti strokovnega znanja, da bi poznali proces projektiranja in razumeli, komu je potrebno zaupati načrtovanje gradnje.

V Sloveniji je letno izdanih okrog 6.000 gradbenih dovoljenj za stavbe, največ za enodružinske hiše. Te običajno predstavljajo edino gradbeno investicijo naročnika v življenju. Ni možno pričakovati, da bodo zasebni investitorji, ki se gradnje lotevajo prvič in tudi edinokrat v življenju, vnaprej poznali celoten proces in tudi vedeli, katere strokovnjake morajo povabiti k projektiranju. 

Število gradbenih dovoljenj, izdanih za stavbe v letu 2019 (vir: Statistični urad RS)
  • Vseh gradbenih dovoljenj: 6.154
  • Gradbenih dovoljenj za pravne osebe: 861
  • Gradbenih dovoljenj za fizične osebe: 5.293
  • Od tega za enodružinske hiše: 2.170
Letno je torej izdanih več kot 5.200 gradbenih dovoljenj za stavbe zasebnim investitorjem, ki v večini primerov sami ne razumejo celotnega proces projektiranja stavb. V več kot 2.000 primerih letno gre celo za njihovo edino gradbeno investicijo v življenju - lastno hišo. Kako naj ti investitorji vedo, katere stroke je potrebno vključiti v projektiranje, na koga se obrniti v začetnih fazah načrtovanja, koga je potrebno vključiti kasneje, da bodo rezultati načrtovanja čim bolj uspešni?

Gre za laične investitorje, ki bi jih zakon moral ščititi. V kolikor se bo funkcija vodje projektiranja deregulirala, kot je to predlagano z novim zakonom, pa bodo vsi ti zasebni naročniki prepuščeni špekulantom, zavajajočemu oglaševanju in projektom, izdelanim s strani nekompetentnih strokovnjakov. Tega je že sedaj precej, po novem pa bo celo legalizirano.

Trg projektantskih storitev ne more delovati brez zadostne regulacije, saj investitorji v večini primerov nimajo zadostnega znanja, da bi presojali, katere kompetentne strokovnjake potrebujejo. Ukiniti regulacijo vodje projektiranja je podobno, kot če bi v zdravstvu ukinili splošne zdravnike in bi se ljudje morali sami odločati, kateri specialist je kompetenten za njihovo težavo, na primer, bolečine v prsnem košu. Kardiolog? Onkolog? Pulmolog? Arhitekt? Gradbeni inženir? Inženir strojništva? Pač tisti, ki na svoji spletni strani ponuja največ in ima najnižjo ceno.  

Več o tem v poglavju Gradbeni inženirji arhitekture.
Preberite tudi analizo Trg arhitekturnih storitev kot trg limon.
Težave javnih investitorjev pri naročanju projektiranja


Četudi so najranljivejša skupina zasebni investitorji, ki gradijo lastno družinsko hišo kot edino gradbeno investicijo in hkrati tudi največjo investicijo v življenju nasploh, pa bodo v primeru sprejema GZ-1 imeli podobne težave pri naročanju projektantskih storitev tudi javni investitorji.

Manjše občine imajo zelo redko strokovni kader, ki se v zadostni meri spozna na naročanje storitev projektiranja, saj le redko naročajo projektno dokumentacijo za večje gradnje, ki v primeru manjših občin običajno pomenijo šole, vrtce ali občinske stavbe. Takšne občine bodo v primeru deregulacije funkcije vodje projektiranja ostale brez zakonske zaščite pri naročanju projektne dokumentacije, zaradi pomanjkanja izkušenj pa se jim bo pogosto dogajalo, da bodo na javnih razpisih načrtovanje vrtca ali šole namesto arhitektu predale inženirju strojništva, elektrotehnike ali gradbeništva. 

Argument ministrstva za okolje in prostor, ki smo ga slišali že večkrat v pisarnah MOP, se glasi: »Res je, po novem bo lahko projekt za vrtec vodil tudi inženir gradbeništva ali strojništva. Vendar bo rezultat tako slab, da ta inženir ne bo dobil za projektiranje nobenega vrtca več«. Tudi če odmislimo neodgovornost takšnega razmišljanja (zakon ne bi smel delovanju trga dati prednost pred kvalitetnim bivalnim okoljem), argument že v osnovi ne drži. Tudi če bo rezultat slab, bo vodja projektiranja iz tega rezultata pridobil referenco in se bo lahko prijavil na razpise za izdelavo projektne dokumentacije v vseh ostalih občinah.

Stanovanjska hiša Trebče
Studio Abiro d.o.o.
Matej Blenkuš, Katja Cimperman, Anja Cvetrežnik
Projekt 2012, izvedba 2017
Plečnikova medalja 2018
Foto Miran Kambič