ODPOVEDOVANJE ARHITEKTURNI STROKI

Bela KNJIGA ZAPS za BOLJŠI gradbeni zakon (GZ-1)


© 2021 ZAPS


UVOD

Bela knjiga
Stališče ZAPS do GZ-1

NAČELA

Osnovna načela
Smisel regulacije stroke
Vloga vodje projektiranja
Arhitekturne politike
Poklic arhitekta v pravnem redu EU

KLJUČNE POMANJKLJIVOSTI GZ-1

Birokratizacija projektiranja
Neenakopravnost strok 
Uravnilovka strokovnih kompetenc
Pomanjkljiva zaščita investitorjev
Manjša varnost objektov
Permanentna prehodna obdobja

ODPOVEDOVANJE ARHITEKTURNI STROKI

Zmanjševanje vloge arhitektov
Izogibanje arhitektom po GZ-1
Gradbeni inženirji arhitekture
Arhitektura brez arhitektov
Izbris arhitektov kot vodij del
Izkušnje iz preteklosti
Čemu se odpovedujemo, ko se odpovedujemo arhitekturi?

DRUGE SLABOSTI GZ-1

Zamik uvedbe e-graditve
Prepoved vodenja gradenj za arhitekte
Težave gradbenih izvajalcev
Nastajanje projektantskega oligopola
Nepriporočene metode
Prenormirano uvajanje BIM

NASTAJANJE ZAKONA

Netransparenten zakon
Korupcijska tveganja pri pripravi predloga zakona
Neenakopravna obravnava stališč
Pomanjkljive razlage

MEDIJSKI RAZMISLEKI

Besedila ključnih člankov
Povezave do ostalih člankov
Korupcijska afera
RTV prispevki
Arhitekti v Državnem zboru

REŠITVE ZA GZ-1 in gz-2

Popravki GZ-1
Načela za GZ-2
Vodja projektiranja v GZ-2
Primerljiva tuja zakonodaja

Evropska perspektiva

ARHITEKTURNI NATEČAJI

Apel za ohranitev natečajev
Kadar gradimo dobro, gradimo z javnimi arhitekturnimi natečaji
Pomembnejši natečajni projekti
Izjave o arhitekturnih natečajih

DOKUMENTI

Analize ZAPS za gradbeni zakon
Dopisi ZAPS
Pojasnilo MOP (prevladujoča stroka)
Davoška deklaracija
Novi evropski Bauhaus
Besedila zakonov (GZ, GZ-1)
Mark

Arhitektura brez arhitektovLeta 2014 je ZAPS izvedla obširen pregled arhivske PGD dokumentacije na upravnih enotah vzhodne Slovenije: Murska Sobota, Lendava, Gornja Radgona in Ljutomer z namenom preveriti informacije, da se v tem okolju stavbe načrtujejo brez sodelovanja arhitektov.

Pregled je pokazal, da veliko večino projektne dokumentacije za stavbe na območju navedenih štirih upravnih enot izdelujejo podjetja, ki niso v lasti arhitektov in tudi ne zaposlujejo arhitektov. Arhitektura se torej izvaja brez sodelovanja arhitektov!

Med upravnimi enotami izstopata Lendava in Murska sobota, kjer se kar 87% oziroma 73% projektov za stavbe izdela v ne-arhitekturnih projektantskih birojih. V celoti je bilo pregledanih 968 projektov za stavbe, od katerih je kar dve tretjini (628 projektov) bilo izdelanih v birojih, ki nimajo zaposlenega arhitekta oziroma niso v lasti arhitekta, in zgolj ena tretjina (313 projektov) v klasičnih arhitekturnih birojih.

Med pregledom so strokovni sodelavci zbornice tudi pregledali kvaliteto izdelane projektne dokumentacije. Splošna ugotovitev je bila, da je pri večini projektov, ki so izdelanih pri projektantih, ki niso v lasti arhitekta oz. nimajo zaposlenega arhitekta, viden nizek nivo izdelave dokumentacije, predvsem pa zelo slaba kvaliteta projektantskih rešitev – na primer nefunkcionalno rešeni tlorisi (zapletene poti, dolgi hodniki, slabe razporeditve prostorov), ki pomenijo tudi bistveno manj kvalitetno bivanje v teh stavbah tako za njihove sedanje kot tudi vse prihodnje uporabnike.

Raziskava je nastala v času, ko je takratni zakon o graditvi objektov (ZGO-1) dopuščal, da je projektantsko podjetje najemalo zunanje strokovnjake za vodenje projektov, kar je omogočalo množično »posojanje žigov« - zunanji vodje projektov so dokumentacijo zgolj podpisali in žigosali, ne pa tudi izdelali (kot bi bilo obvezno), pogosto pa niti pregledali ne. Nov Gradbeni zakon (GZ) vodjo projekta določa na enak način kot prejšnji zakon (ZGO-1), sprememba pa je le v tem, da je z dodatnimi obvezami onemogočil izigravanje teh določil. Zaradi tega se je tudi zgodil upor proti zakonu.

Raziskava je pokazala na pomembno dejstvo: kadar se gradbena zakonodaja ne opredeljuje glede obveznega sodelovanja arhitekturne stroke pri načrtovanju objektov, je v praksi arhitekturna stroka izrinjena iz načrtovanja stavb in drugih objektov grajenega bivalnega okolja. Nov gradbeni zakon bo tovrstno prakso zakoličil kot sprejemljivo in povsem legalno.
Analiza PGD projektov za stavbe v obdobju 2012-2014 v Pomurju
1. Upravna enota MURSKA SOBOTA

Od pregledanih 445 projektov za stavbe je 323 projektov izdelanih pri projektantih, ki niso v lasti arhitekta oz. nimajo zaposlenega arhitekta, kar predstavlja 73%, in 122 projektov izdelanih pri projektantih, ki so v lasti arhitekta oz. imajo zaposlenega arhitekta, kar predstavlja zgolj 27%.

  Arhitekturni biroji: 27%
  Biroji brez arhitektov: 73%2. Upravna enota LENDAVA

Od pregledanih 212 projektov za stavbe je 185 projektov izdelanih pri projektantih, ki niso v lasti arhitekta oz. nimajo zaposlenega arhitekta, kar predstavlja 87%, in zgolj 27 projektov izdelanih pri projektantih, ki so v lasti arhitekta oz. imajo zaposlenega arhitekta, kar predstavlja zgolj 13%.

  Arhitekturni biroji: 13%
  Biroji brez arhitektov: 87%
3. Upravna enota GORNJA RADGONA

Od pregledanih 175 projektov za stavbe je 96 projektov izdelanih pri projektantih, ki niso v lasti arhitekta oz. nimajo zaposlenega arhitekta, kar predstavlja 55%, in 79 projektov izdelanih pri projektantih, ki so v lasti arhitekta oz. imajo zaposlenega arhitekta, kar predstavlja 45%.

  Arhitekturni biroji: 45%
  Biroji brez arhitektov: 55%
4. Upravna enota Ljutomer

Od pregledanih 136 projektov za stavbe je 51 projektov izdelanih pri projektantih, ki niso v lasti arhitekta oz. nimajo zaposlenega arhitekta, kar predstavlja 38%, in 85 projektov izdelanih pri projektantih, ki so v lasti arhitekta oz. imajo zaposlenega arhitekta, kar predstavlja 62%.

  Arhitekturni biroji: 62%
  Biroji brez arhitektov: 38%


Analizo iz leta 2014 z imeni posameznih projektantov hranimo v arhivih ZAPS.
Stanovanjski objekt Prule
Matija Bevk, Vasa J. Perović, Tadej Glažar, Blaž Goričan
Projekt 2007, izvedba 2016
Plečnikova medalja 2016
Foto Miran Kambič