UKINJANJE ARHITEKTURNIH NATEČAJEV

Bela KNJIGA ZAPS za BOLJŠI gradbeni zakon (GZ-1)


© 2021 ZAPS


UVOD

Bela knjiga
Stališče ZAPS do GZ-1

NAČELA

Osnovna načela
Smisel regulacije stroke
Vloga vodje projektiranja
Arhitekturne politike
Poklic arhitekta v pravnem redu EU

KLJUČNE POMANJKLJIVOSTI GZ-1

Birokratizacija projektiranja
Neenakopravnost strok 
Uravnilovka strokovnih kompetenc
Pomanjkljiva zaščita investitorjev
Manjša varnost objektov
Permanentna prehodna obdobja

ODPOVEDOVANJE ARHITEKTURNI STROKI

Zmanjševanje vloge arhitektov
Izogibanje arhitektom po GZ-1
Gradbeni inženirji arhitekture
Arhitektura brez arhitektov
Izbris arhitektov kot vodij del
Izkušnje iz preteklosti
Čemu se odpovedujemo, ko se odpovedujemo arhitekturi?

DRUGE SLABOSTI GZ-1

Zamik uvedbe e-graditve
Prepoved vodenja gradenj za arhitekte
Težave gradbenih izvajalcev
Nastajanje projektantskega oligopola
Nepriporočene metode
Prenormirano uvajanje BIM

NASTAJANJE ZAKONA

Netransparenten zakon
Korupcijska tveganja pri pripravi predloga zakona
Neenakopravna obravnava stališč
Pomanjkljive razlage

MEDIJSKI RAZMISLEKI

Besedila ključnih člankov
Povezave do ostalih člankov
Korupcijska afera
RTV prispevki
Arhitekti v Državnem zboru

REŠITVE ZA GZ-1 in gz-2

Popravki GZ-1
Načela za GZ-2
Vodja projektiranja v GZ-2
Primerljiva tuja zakonodaja

Evropska perspektiva

ARHITEKTURNI NATEČAJI

Apel za ohranitev natečajev
Kadar gradimo dobro, gradimo z javnimi arhitekturnimi natečaji
Pomembnejši natečajni projekti
Izjave o arhitekturnih natečajih

DOKUMENTI

Analize ZAPS za gradbeni zakon
Dopisi ZAPS
Pojasnilo MOP (prevladujoča stroka)
Davoška deklaracija
Novi evropski Bauhaus
Besedila zakonov (GZ, GZ-1)
Mark

Kadar gradimo dobro, gradimo z javnimi arhitekturnimi natečajiMaja 2021 je Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije izvedla plakatno akcijo, v kateri smo opozorili na ukinjanje obveznosti javnih arhitekturnih natečajev skozi spremembo zakonodaje. Plakati so bili postavljeni na treh lokacijah v Ljubljani: na Trgu republike pred Državnim zborom,  na Kongresnem trgu in na Trgu Ajdovščina pred Metalko.Oblikovanje plakatov: Ivan Ilič, 010 Büro.


Hkrati s plakatno akcijo je v tedniku Objektiv (priloga časopisa Dnevnik) bilo objavljeno besedilo z naslovom Demokracija in javni arhitekturni natečaji, Objektiv pa je temo natečajev uporabil tudi za naslovnico, ki jo je oblikoval Tomato Košir in z besedilom opremil Igor Medjugorac.
Naslovnice Objektiva: Tomato Košir. Besedilo na naslovnici: Igor Medjugorac. Objavljeno z dovoljenjem Dnevnika