DOKUMENTI

Bela KNJIGA ZAPS za BOLJŠI gradbeni zakon (GZ-1)


© 2021 ZAPS


UVOD

Bela knjiga
Stališče ZAPS do GZ-1

NAČELA

Osnovna načela
Smisel regulacije stroke
Vloga vodje projektiranja
Arhitekturne politike
Poklic arhitekta v pravnem redu EU

KLJUČNE POMANJKLJIVOSTI GZ-1

Birokratizacija projektiranja
Neenakopravnost strok 
Uravnilovka strokovnih kompetenc
Pomanjkljiva zaščita investitorjev
Manjša varnost objektov
Permanentna prehodna obdobja

ODPOVEDOVANJE ARHITEKTURNI STROKI

Zmanjševanje vloge arhitektov
Izogibanje arhitektom po GZ-1
Gradbeni inženirji arhitekture
Arhitektura brez arhitektov
Izbris arhitektov kot vodij del
Izkušnje iz preteklosti
Čemu se odpovedujemo, ko se odpovedujemo arhitekturi?

DRUGE SLABOSTI GZ-1

Zamik uvedbe e-graditve
Prepoved vodenja gradenj za arhitekte
Težave gradbenih izvajalcev
Nastajanje projektantskega oligopola
Nepriporočene metode
Prenormirano uvajanje BIM

NASTAJANJE ZAKONA

Netransparenten zakon
Korupcijska tveganja pri pripravi predloga zakona
Neenakopravna obravnava stališč
Pomanjkljive razlage

MEDIJSKI RAZMISLEKI

Besedila ključnih člankov
Povezave do ostalih člankov
Korupcijska afera
RTV prispevki
Arhitekti v Državnem zboru

REŠITVE ZA GZ-1 in gz-2

Popravki GZ-1
Načela za GZ-2
Vodja projektiranja v GZ-2
Primerljiva tuja zakonodaja

Evropska perspektiva

ARHITEKTURNI NATEČAJI

Apel za ohranitev natečajev
Kadar gradimo dobro, gradimo z javnimi arhitekturnimi natečaji
Pomembnejši natečajni projekti
Izjave o arhitekturnih natečajih

DOKUMENTI

Analize ZAPS za gradbeni zakon
Dopisi ZAPS
Pojasnilo MOP (prevladujoča stroka)
Davoška deklaracija
Novi evropski Bauhaus
Besedila zakonov (GZ, GZ-1)
Mark

Dopisi ZAPS


V času priprave predloga Gradbenega zakona je Zbornica za arhitekturo in prostor (ZAPS) poslala vrsto dopisov in apelov Ministrstvu za okolje in prostor, Vladi RS, poslancem in poslanskim skupinam državnega zbora, in drugim. Na dopise ministrstvu nismo prejeli odgovorov. Objavljamo nekatere ključne poslane dopise.
NOVI GRADBENI ZAKON - ODPOVEDOVANJE ARHITEKTURNI STROKI 


Priloga: Čemu se odpovedujemo, ko se odpovedujemo arhitekturi?

Poslankam in poslancem Državnega zbora in medijem
07. 12. 2021IZJAVA ZAPS O RAZKRITIH KORUPCIJSKIH TVEGANJIH OB NASTAJANJU PREDLOGA NOVEGA GRADBENEGA ZAKONA (GZ-1)


Poslankam in poslancem Državnega zbora in medijem
15. 11. 2021GZ-1: BIROKRATIZACIJA PROJEKTIRANJA


Poslankam in poslancem Državnega zbora
22. 09. 2021POZIV ZA DODATNO JAVNO OBRAVNAVO PREDLOGA NOVEGA GRADBENEGA ZAKONA


Vladi RS, ministrstvu za okolje in prostor, poslankam in poslancem Državnega zbora
05. 07. 2021STALIŠČE ZAPS DO PROTI-ARHITEKTURNEGA GRADBENEGA ZAKONA


Vladi Republike Slovenije
09. 06. 2021PREDLOG NOVEGA GRADBENEGA ZAKONA GZ-1: POGROM NAD ARHITEKTURNO STROKO IN OBILICA NOVIH BIROKRATSKIH OVIR


Ministrstvu za okolje in prostor Slovenije
12. 05. 2021za ohranitev obveznosti javnih arhitekturnih natečajev za večje javne investicije v novogradnje


Poslankam in poslancem Državnega zbora
07. 04. 2021Stališče Matične sekcije krajinskih arhitektov do sprememb gradbene zakonodaje, ki zadevajo projektiranje odprtega prostora


Ministrstvu za okolje in prostor
29. 01. 2021STALIŠČE ZAPS DO NOVEGA GRADBENEGA ZAKONA


Ministrstvu za okolje in prostor
08. 01. 2021APEL ZA OHRANITEV PRIMERNE VLOGE ARHITEKTURNE STROKE PRI NAČRTOVANJU STAVB


Ministrstvu za okolje in prostor
10. 12. 2020Dopisi skupine “Ženske v arhitekturi”


V času razprav o novem gradbenem zakonu je skupina Ženske v arhitekturi, ki deluje v okvuru ZAPS, poslankam in poslancem državnega zbora poslala skupaj 13 dopisov, s katerimi so podprli naša prizadevanja za boljši gradbeni zakon.


ZJN in GZ-1

26. 01. 2021

Za prostor gre!

02.02.2021

V kakšno realnost se bomo zbudili

09. 02. 2021

Načrt za stavbo naročite pri arhitektu

17. 02. 2021

Kultura prostora

23. 02. 2021

Kakovosten prostor za razvoj otroka

02. 03. 2021

Kakšno Slovenijo si želimo?

09. 03. 2021

Arhitektura je dobra za prostor, uporabnike, identiteto, ekonomijo – in instagram

16. 03. 2021

Zakaj se je Winston Churchill zavzemal za arhitekturo

23. 03. 2021

Komu koristi umetno ustvarjen spor med arhitekti in inženirji?

31. 03. 2021

Arhitekturni natečaj NI birokratski postopek

13. 04. 2021

Termalija Family WellnessPodčetrtek
Dean Lah, Milan Tomac, Peter Sovinc, Nuša Završnik Šilec, Polona Ruparčič, Peter Karba, Carlos Cuenca Solana, Jurij Ličen, Tjaž Bauer, Sara Mežik, Eva Tomac, Jakob Kajzer, Maja Majerič, Goran Djokić
Projekt 2016, izvedba 2018
Plečnikova medalja 2019, Archilovers Best Project 2018 in 15 drugih domačih in mednarodnih priznanj
Foto Miran Kambič