ODPOVEDOVANJE ARHITEKTURNI STROKI

Bela KNJIGA ZAPS za BOLJŠI gradbeni zakon (GZ-1)


© 2021 ZAPS


UVOD

Bela knjiga
Stališče ZAPS do GZ-1

NAČELA

Osnovna načela
Smisel regulacije stroke
Vloga vodje projektiranja
Arhitekturne politike
Poklic arhitekta v pravnem redu EU

KLJUČNE POMANJKLJIVOSTI GZ-1

Birokratizacija projektiranja
Neenakopravnost strok 
Uravnilovka strokovnih kompetenc
Pomanjkljiva zaščita investitorjev
Manjša varnost objektov
Permanentna prehodna obdobja

ODPOVEDOVANJE ARHITEKTURNI STROKI

Zmanjševanje vloge arhitektov
Izogibanje arhitektom po GZ-1
Gradbeni inženirji arhitekture
Arhitektura brez arhitektov
Izbris arhitektov kot vodij del
Izkušnje iz preteklosti
Čemu se odpovedujemo, ko se odpovedujemo arhitekturi?

DRUGE SLABOSTI GZ-1

Zamik uvedbe e-graditve
Prepoved vodenja gradenj za arhitekte
Težave gradbenih izvajalcev
Nastajanje projektantskega oligopola
Nepriporočene metode
Prenormirano uvajanje BIM

NASTAJANJE ZAKONA

Netransparenten zakon
Korupcijska tveganja pri pripravi predloga zakona
Neenakopravna obravnava stališč
Pomanjkljive razlage

MEDIJSKI RAZMISLEKI

Besedila ključnih člankov
Povezave do ostalih člankov
Korupcijska afera
RTV prispevki
Arhitekti v Državnem zboru

REŠITVE ZA GZ-1 in gz-2

Popravki GZ-1
Načela za GZ-2
Vodja projektiranja v GZ-2
Primerljiva tuja zakonodaja

Evropska perspektiva

ARHITEKTURNI NATEČAJI

Apel za ohranitev natečajev
Kadar gradimo dobro, gradimo z javnimi arhitekturnimi natečaji
Pomembnejši natečajni projekti
Izjave o arhitekturnih natečajih

DOKUMENTI

Analize ZAPS za gradbeni zakon
Dopisi ZAPS
Pojasnilo MOP (prevladujoča stroka)
Davoška deklaracija
Novi evropski Bauhaus
Besedila zakonov (GZ, GZ-1)
Mark

Izkušnje iz preteklostiPovojna Jugoslavija je dajala velik pomen arhitekturi pri pomembnejših javnih stavbah in pri gradnji stanovanjskih naselij, gradnja enodružinskih hiš pa se je odvijala brez ustrezne regulacije in brez obvezne udeležbe arhitekturne stroke. Kakšne so izkušnje?VRHUNSKA KOLEKTIVNA ARHITEKTURA


V povojni gradnji , sprva kot del povojne obnove, kasneje pa tudi kot del izgradnje nove družbe, je arhitektura predstavljala pomemben del izgradnje nove identitete nove družbe. Nastajala je vrhunska arhitektura, ki so jo ustvarjala najpomembnejša imena slovenskega modernizma: Edvard Ravnikar, Milan Mihelič, Savin Sever, Edo Mihevc, Ilija Arnautovoć in drugi. 

V času nastajanja slovenska povojna arhitektura ni doživljala pretiranega odziva v tujini. Zahod je slovenski (in jugoslovanski) modernizem odkril šele v zadnjih letih.

Eno večjih, čeprav zapoznelih, priznanj kvaliteti takratne arhitekture na naših tleh je razstave “Toward a Concrete Utopia: Architecture in Yugoslavia, 1948–1980” v sloviti newyorški MoMA, enem osrednjih svetovnih arhitekturnih muzejev. Na tej razstavi so bila razstavljena tudi dela slovenskih modernistov.

Toward a Concrete Utopia: Architecture in Yugoslavia, 1948–1980. Vir: MoMAINDIVIDUALNA GRADNJA: SAMOGRADITELJSTVO


V istem obdobju je individualna stanovanjska gradnja potekala stihijsko, v veliki meri samograditeljsko, predvsem pa brez ustrezne regulacije oziroma brez obveznega sodelovanja arhitekta pri načrtovanju objektov.

Večina individualnih stanovanjskih hiš, ki so v tem obdobju v obliki razpršene gradnje poselile celotno Slovenijo, se je načrtovalo brez sodelovanja arhitekta, pogosto kar po tipskih načrtih iz drugih prostorov (npr. po načrtih iz kataloga “Srpska kuća”).

Posledice za prostor so bile katastrofalne. V času, ko so v središčih mest nastajale vrhunske arhitekture, ki so danes razstavljene v glavnih svetovnih muzejih, je individualna gradnja, načrtovana v dobršni meri brez arhitektov, uničila večji del kulturnih krajin Slovenije.

Vpliv socialističnega obdobja na današnje dojemanje arhitektovČeprav je socialistična oblast s pridom koristila usluge arhitektov, ko je šlo za gradnjo največjih dosežkov socializma, je arhitekt vedno veljal za predstavnike elitizma, še posebej v primerjavi z delavci na gradbiščih. V tem smislu so tudi inženirji bili veliko bližje ‘pravim’ delavcem kot pa arhitekti. Delo arhitekta se je v praksi zato skrčilo na minimum, zgolj na izdelavo načrtov.

Na zahodu se je v tem času vzpostavil sistem, po katerem arhitekt ostane odgovoren za projekt do konca, torej tudi skozi ves čas gradnje, in skrbi tudi za finančne vidike gradnje, pogodbe z izvajalci in podobno. V socialistični Jugoslaviji pa se je arhitektovo delo zaključilo z oddajo projektov - na gradbišče arhitekt praviloma ni imel vstopa oziroma je lahko sodeloval zgolj v obliki “projektantskega nadzora”, torej nezavezujočega spremljanja gradnje, nikakor pa ne kot vodja gradnje. Tak sistem se je v Sloveniji ohranil vse do danes, zakonodaja od leta 2017 celo prepoveduje arhitektom, da bi opravljali naloge vodje gradnje, kar predstavlja svojevrsten unikum v Evropi - beseda arhitekt v starogrškem izvirniku vendarle pomeni “prvi graditelj” oziroma z današnjih izrazoslovjem “vodja gradnje”.

Iz socialističnega obdobja pa se je pri mnogih vse do danes ohranila tudi averzija do arhitektov kot do samooklicane elite v slonokoščenih stolpih. Mišljenji, da arhitekti zgolj podražijo gradnjo, ki ga je med razpravami o novem gradbenem zakonu izrazil tudi eden izmed avtorjev zakona, in da si zgolj želijo graditi spomenike samemu sebi, sta pri nas del kolektivno priznanih dejstev, čeprav sta povsem napačni. To se je ob nastajanju novega gradbenega zakona pokazalo kot zid, ki ga je bilo nemogoče prebiti. Na povsem jasne dokaze, da nov gradbeni zakon privilegira gradbene inženirje in deprivilegira arhitekte (več o tem), je predlagatelju zakona zadoščalo povedati, da arhitekti spet želijo privilegije - in tej ponotranjeni socialistični averziji do domnevno elitističnega poklica so takoj prikimali vsi, vključno z največjimi antikomunisti.

Glavni trg Maribor
Multiplan arhitekti d.o.o.
Aleš Žnidaršič, Katja Žlajpah, Damjan Černe, Andreja Černe Zapušek, Vesna Vraničar
Natečaj 2009, izvedba 2021
Foto Miran Kambič