KOLOFON

Bela KNJIGA ZAPS za BOLJŠI gradbeni zakon (GZ-1)


© 2021 ZAPS


UVOD

Bela knjiga
Stališče ZAPS do GZ-1

NAČELA

Osnovna načela
Smisel regulacije stroke
Vloga vodje projektiranja
Arhitekturne politike
Poklic arhitekta v pravnem redu EU

KLJUČNE POMANJKLJIVOSTI GZ-1

Birokratizacija projektiranja
Neenakopravnost strok 
Uravnilovka strokovnih kompetenc
Pomanjkljiva zaščita investitorjev
Manjša varnost objektov
Permanentna prehodna obdobja

ODPOVEDOVANJE ARHITEKTURNI STROKI

Zmanjševanje vloge arhitektov
Izogibanje arhitektom po GZ-1
Gradbeni inženirji arhitekture
Arhitektura brez arhitektov
Izbris arhitektov kot vodij del
Izkušnje iz preteklosti
Čemu se odpovedujemo, ko se odpovedujemo arhitekturi?

DRUGE SLABOSTI GZ-1

Zamik uvedbe e-graditve
Prepoved vodenja gradenj za arhitekte
Težave gradbenih izvajalcev
Nastajanje projektantskega oligopola
Nepriporočene metode
Prenormirano uvajanje BIM

NASTAJANJE ZAKONA

Netransparenten zakon
Korupcijska tveganja pri pripravi predloga zakona
Neenakopravna obravnava stališč
Pomanjkljive razlage

MEDIJSKI RAZMISLEKI

Besedila ključnih člankov
Povezave do ostalih člankov
Korupcijska afera
RTV prispevki
Arhitekti v Državnem zboru

REŠITVE ZA GZ-1 in gz-2

Popravki GZ-1
Načela za GZ-2
Vodja projektiranja v GZ-2
Primerljiva tuja zakonodaja

Evropska perspektiva

ARHITEKTURNI NATEČAJI

Apel za ohranitev natečajev
Kadar gradimo dobro, gradimo z javnimi arhitekturnimi natečaji
Pomembnejši natečajni projekti
Izjave o arhitekturnih natečajih

DOKUMENTI

Analize ZAPS za gradbeni zakon
Dopisi ZAPS
Pojasnilo MOP (prevladujoča stroka)
Davoška deklaracija
Novi evropski Bauhaus
Besedila zakonov (GZ, GZ-1)
Mark

Bela knjiga ZAPS za boljši gradbeni zakonBela knjiga je rezultat skupnega dela in prizadevanj ožje skupine ZAPS za gradbeno zakonodajo: Vlado Krajcar, Mima Suhadolc, Helena Kovač, Slavko Gabrovšek in Tomaž Krištof, ter širše skupine, v kateri so še Urša Vrhunc, Lenka Kavčič in Jernej Prijon.

Besedila v razdelku “Medijski razmisleki” so prispevali mnogi arhitekti in ljubitelji arhitekture. Objavljena so z njihovim dovoljenjem in z dovoljenjem medijev, v katerih so bila prvič objavljena.

Vsem avtorjem besedil se za njihov prispevek iskreno zahvaljujemo!Oblikovanje spletne strani: Martin Košir, Jan Jagodič (Kabinet 01)
http://kabinet01.net/

Kabinet 01 je oblikovanje spletne strani prispeval brezplačno kot njihov prispevek k prizadevanjem ZAPS za uveljavitev arhitekturne stroke. Za to gesto se jim najlepše zahvaljujemo!Pravno obvestilo


Besedila, z izjemo avtorskih besedil v razdelku “Medijski razmisleki”, je dovoljeno uporabljati, kopirati in posredovati, tudi brez navajanja vira. V kolikor se uporabljajo zgolj deli posameznih besedil, pa se morajo uporabiti na način, da se ohrani smisel in bistvo celote.


© Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije, oktober 2021Tržnica Ptuj
Ark arhitektura Krušec d.o.o.
Lena Krušec, Tomaž Krušec, Vid Kurinčič, Zala Likavec
Natečaj 2016, izvedba 2020
Plečnikova nagrada 2021
Foto Miran Kambič© ZAPS 2021