ODPOVEDOVANJE ARHITEKTURNI STROKI

Bela KNJIGA ZAPS za BOLJŠI gradbeni zakon (GZ-1)


© 2021 ZAPS


UVOD

Bela knjiga
Stališče ZAPS do GZ-1

NAČELA

Osnovna načela
Smisel regulacije stroke
Vloga vodje projektiranja
Arhitekturne politike
Poklic arhitekta v pravnem redu EU

KLJUČNE POMANJKLJIVOSTI GZ-1

Birokratizacija projektiranja
Neenakopravnost strok 
Uravnilovka strokovnih kompetenc
Pomanjkljiva zaščita investitorjev
Manjša varnost objektov
Permanentna prehodna obdobja

ODPOVEDOVANJE ARHITEKTURNI STROKI

Zmanjševanje vloge arhitektov
Izogibanje arhitektom po GZ-1
Gradbeni inženirji arhitekture
Arhitektura brez arhitektov
Izbris arhitektov kot vodij del
Izkušnje iz preteklosti
Čemu se odpovedujemo, ko se odpovedujemo arhitekturi?

DRUGE SLABOSTI GZ-1

Zamik uvedbe e-graditve
Prepoved vodenja gradenj za arhitekte
Težave gradbenih izvajalcev
Nastajanje projektantskega oligopola
Nepriporočene metode
Prenormirano uvajanje BIM

NASTAJANJE ZAKONA

Netransparenten zakon
Korupcijska tveganja pri pripravi predloga zakona
Neenakopravna obravnava stališč
Pomanjkljive razlage

MEDIJSKI RAZMISLEKI

Besedila ključnih člankov
Povezave do ostalih člankov
Korupcijska afera
RTV prispevki
Arhitekti v Državnem zboru

REŠITVE ZA GZ-1 in gz-2

Popravki GZ-1
Načela za GZ-2
Vodja projektiranja v GZ-2
Primerljiva tuja zakonodaja

Evropska perspektiva

ARHITEKTURNI NATEČAJI

Apel za ohranitev natečajev
Kadar gradimo dobro, gradimo z javnimi arhitekturnimi natečaji
Pomembnejši natečajni projekti
Izjave o arhitekturnih natečajih

DOKUMENTI

Analize ZAPS za gradbeni zakon
Dopisi ZAPS
Pojasnilo MOP (prevladujoča stroka)
Davoška deklaracija
Novi evropski Bauhaus
Besedila zakonov (GZ, GZ-1)
Mark

Vsi smo arhitekti!Arhitektura je lep in na videz nezahteven poklic. Če se le redkokdo upa spoprijeti s statičnimi izračuni, ki so v domeni gradbenih inženirjev, ali z enopolnimi shemami električnih inštalacij, ki so v domeni inženirjev elektrotehnike, se z arhitekturnim načrtovanjem vsaj ljubiteljsko lahko ukvarja skoraj vsak, ki je vešč enega izmed programskih orodij za projektiranje. Vendar pa poznavanje programskih orodij in želja biti arhitekt ne zadoščata za kvalitetno arhitekturno načrtovanje.

Zaradi svoje kompleksnosti in neposrednega vpliva na kvaliteto bivanja je arhitektura edini projektantski poklic, za katerega zahtevanih kompetenc v Evropski uniji ne določajo nacionalne države same, ampak so določene z direktivo evropskega parlamenta in tudi veljajo v celotni EU. Več o tem.  

Direktiva Evropskega parlamenta o priznavanju poklicnih kvalifikacij določa 9 področij, ki jih mora poznavati arhitekt. V Sloveniji je ta znanja moč pridobiti zgolj na dveh šolah: Fakulteti za arhitekturo v Ljubljani in Oddelku za arhitekturo na FGPA v Mariboru. Programa obeh šol sta prilagojena tej direktivi in tudi akreditirana pri ustreznih organih EU.

V Sloveniji lahko načrte arhitekture izdelujejo zgolj pooblaščeni arhitekti, člani Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije. Arhitekturni biroji brez arhitektov


ZAPS je v zadnjem obdobju prejela veliko informacij o pooblaščenih inženirjih, ki prevzemajo poklicne naloge pooblaščenih arhitektov, hkrati pa tudi veliko zagotovil, da se to v praksi ne dogaja. Zato smo marca 2021 naročili izdelavo analize trga projektantskih storitev.

Analiza je pokazala, da kar 62 birojev pooblaščenih inženirjev gradbeništva, ki pri sebi nimajo pooblaščenih arhitektov, kot svojo osnovno dejavnost navaja M71.111 arhitekturno projektiranje! Mnogi izmed njih svojo arhitekturno dejavnost tudi aktivno promovirajo.

Rezultati analize so v arhivu ZAPS - zaradi občutljivosti nekaterih podatkov in ker ne želimo poglabljati spora med strokami, rezultatov analize ne obljavljamo javno.

Podobno je pokazala tudi analiza izdanih gradbenih dovoljenj v Pomurski regiji, ki jo je ZAPS opravila leta 2014. Regulacija je takrat bila veliko milejša, kot je danes, in posledica tega je bila, da je v Pomurski regiji kar 2/3 projektov za stavbe bilo izdelanih v birojih, ki v ekipi nimajo niti enega pooblaščenega arhitekta. Več o tem.Zavajajoče oglaševanje


Nekateri inženirski biroji že sedaj aktivno oglašujejo arhitekturne storitve. V večini primerov so dovolj spretni, da ne govorijo o stroki (torej da se ne imenujejo za arhitekte, če to niso), mnogi pa prestopijo tudi to mejo. Pričakovati je, da bo deregulacija vodje projektiranja, če bo sprejet nov gradbeni zakon, takšno prakso še okrepila. 


Primer 1: Sokpro d.o.o., lastna spletna stran biroja, dostop 25.3.2021. Noben izmed obeh ‘izkušenih arhitektov’ na fotografiji ni pooblaščeni arhitekt; gospa Petra Žiher Sok je pooblaščena inženirka gradbeništva, članica IZS.


Primer 2: Rating, oglaševanje na omisli.si, dostop 30.3.2021. Gospod Oto Ratnik je pooblaščeni gradbeni inženir, član IZS. Na portalu Omisli.si oglašuje Arhitekturne storitve, interier in notranje oblikovanje.

Nov gradbeni zakon, če bo sprejet, investitorjev ne bo več ščitil pred tem, da načrtovanje njihovih gradenj prevzemajo strokovnjaki brez potrebnih strokovnih kompetenc oziroma bo tovrstno prakso do neke mere celo legaliziral.
IMENIK ARHITEKTURNIH PODJETIJ PRI InženirskI zbornicI Slovenije


Pričakovali bi, da bo takšno prakso vsaj pri pooblaščenih inženirjih skušala preprečevati tudi Inženirska zbornica Slovenije, saj gre za primere, ko njihovi člani kršijo strokovne standarde oziroma zavajajo investitorje. IZS se doslej ni uradno odzivala na naše pozive. V pogovorih pa sicer zatrjujejo, da takšni praksi nasprotujejo.

Kljub temu pa IZS na svojih spletnih straneh celo vodi imenik arhitekturnih (in inženirskih) podjetij, čeprav pooblaščeni arhitekti niso člani IZS. Med projektantskimi podjetji v imeniku arhitekturnih in inženirskih podjetij IZS je tudi marsikatero izmed zgoraj omenjenih 62 birojev, ki imajo kot osnovno dejavnost vpisano arhitekturno projektiranje, čeprav v ekipi nimajo pooblaščenega arhitekta.


Imenik arhitekturnih in inženirskih na strani IZS. Dostop: 17.10.2021.Zahteve gradbenih inženirjev za pooblastilo za izdelovanje načrtov arhitekture


Inženirska zbornica Slovenije je že večkrat nasprotovala tudi pravilu, da načrte arhitekture lahko izdelujejo zgolj pooblaščeni arhitekti, in zahtevala, da jih v določenih primerih lahko izdelujejo tudi pooblaščeni inženirji gradbeništva. Gre za uradne zahteve IZS v letu 2019 v okviru razprave o novem gradbenem zakonu.Zahteva IZS iz leta 2019 (dokument, poslan na MOP v okviru razprav o novem gradbenem zakonu): “GZ oziroma ZAID dopolniti na način, da je vodja načrta arhitekture enostanovanjskih stavb lahko tudi pooblaščeni inženir s področja gradbeništva

Gradbeni inženirji v času študija približno 1,5% študijskih vsebin (5KT) namenijo uvodu v arhitekturno načrtovanje, kar je odločno premalo za prevzem poklicnih nalog arhitektov. Arhitekti v času študija približno 20% študijskih vsebin (60KT) namenijo pridobivanju gradbenih in drugih nearhitekturnih inženirskih znanj. Vendar pa je poznavanje predmetov drugih strok namenjeno predvsem uspešnejšemu sodelovanju med strokami, ne pa prevzemanju njihovih poklicnih nalog.

Kljub temu, da so vsaj glede študijskih vsebin arhitekti torej bistveno bolje podkovani v gradbenem inženirstvu, kot so gradbeni inženirji v arhitekturi, pa je stališče ZAPS, da nobena izmed strok nima zadosti znanja, da bi prevzemala poklicne naloge drugih strok. V praksi tudi ni zaznati, da bi arhitekti imeli željo prevzemati naloge gradbenih inženirjev.

Beri tudi: Arhitektura brez arhitektovMestna knjižnica Grosuplje
Studio Abiro d.o.o.
Matej Blenkuš, Miloš Florijančič 
Natečaj 2004, izvedba 2007
Plečnikova medalja 2007
Foto Miran Kambič