UKINJANJE ARHITEKTURNIH NATEČAJEV

Bela KNJIGA ZAPS za BOLJŠI gradbeni zakon (GZ-1)


© 2021 ZAPS


UVOD

Bela knjiga
Stališče ZAPS do GZ-1

NAČELA

Osnovna načela
Smisel regulacije stroke
Vloga vodje projektiranja
Arhitekturne politike
Poklic arhitekta v pravnem redu EU

KLJUČNE POMANJKLJIVOSTI GZ-1

Birokratizacija projektiranja
Neenakopravnost strok 
Uravnilovka strokovnih kompetenc
Pomanjkljiva zaščita investitorjev
Manjša varnost objektov
Permanentna prehodna obdobja

ODPOVEDOVANJE ARHITEKTURNI STROKI

Zmanjševanje vloge arhitektov
Izogibanje arhitektom po GZ-1
Gradbeni inženirji arhitekture
Arhitektura brez arhitektov
Izbris arhitektov kot vodij del
Izkušnje iz preteklosti
Čemu se odpovedujemo, ko se odpovedujemo arhitekturi?

DRUGE SLABOSTI GZ-1

Zamik uvedbe e-graditve
Prepoved vodenja gradenj za arhitekte
Težave gradbenih izvajalcev
Nastajanje projektantskega oligopola
Nepriporočene metode
Prenormirano uvajanje BIM

NASTAJANJE ZAKONA

Netransparenten zakon
Korupcijska tveganja pri pripravi predloga zakona
Neenakopravna obravnava stališč
Pomanjkljive razlage

MEDIJSKI RAZMISLEKI

Besedila ključnih člankov
Povezave do ostalih člankov
Korupcijska afera
RTV prispevki
Arhitekti v Državnem zboru

REŠITVE ZA GZ-1 in gz-2

Popravki GZ-1
Načela za GZ-2
Vodja projektiranja v GZ-2
Primerljiva tuja zakonodaja

Evropska perspektiva

ARHITEKTURNI NATEČAJI

Apel za ohranitev natečajev
Kadar gradimo dobro, gradimo z javnimi arhitekturnimi natečaji
Pomembnejši natečajni projekti
Izjave o arhitekturnih natečajih

DOKUMENTI

Analize ZAPS za gradbeni zakon
Dopisi ZAPS
Pojasnilo MOP (prevladujoča stroka)
Davoška deklaracija
Novi evropski Bauhaus
Besedila zakonov (GZ, GZ-1)
Mark

Ukinjanje obveznosti javnih arhitekturnih natečajevJavni projektni (urbanistični, arhitekturni, krajinsko arhitekturni, inženirski) natečaji so najbolj demokratičen in najbolj učinkovit način odločanja o gradnjah in drugih posegih v prostor.  Na javnem arhitekturnem, krajinskoarhitekturnem ali urbanističnem natečaju javni investitor pridobi običajno med 10 in 20 konkurenčnih projektnih rešitev za nek prostorski problem.

Pri natečajih se ne sprašujemo, kdo bo projektiral, pač pa se sprašujemo, kaj bomo gradili!


Natečaj terja nek čas in predstavlja strošek. V času, ko dinamiko javnih investicij določajo predvsem roki za pridobitev raznih EU sredstev, so natečaji videni kot birokratska ovira. S z oznako se pravzaprav strinjamo:
 
Natečaji so birokratska ovira pred nepremišljenimi posegi v prostor.
Natečaji so birokratska ovira pred slabimi projektantskimi rešitvami.
Natečaji so birokratska ovira pred prirejenimi razpisi.
Natečaji so birokratska obira pred sistemsko korupcijo.

Natečaj bo po novem obvezen, če tako odloči občinski svet ali vlada (40. člen GZ-1). Občine in ministrstva pa so tako ali tako skoraj edini razpisovalci javnih natečajev. Kaj to pomeni? Če se javni naročnik odloči, da bo razpisal natečaj, potem je razpis natečaja obvezen. Če pa se javni naročnik odloči, da natečaja ne razpiše, potem pa natečaj ni obvezen.

Še bolj pa skrbi nekaj drugega. Zakon omogoča, da bo o strokovnih vprašanjih, kot so natečaji, spet odločala dnevna politika. Arbitrarno in vsakič drugače. Ena občina bo razpisovala natečaje, druga, oziroma večina drugih, pa pač ne. Eno ministrstvo bo razpisovalo natečaje, drugo, oziroma večina drugih, pa pač ne. Ko bodo na oblasti levi, bo natečajev veliko, ko bodo na oblasti desni, jih ne bo nič - ali pa obratno. Prostor in gradnja bosta tako ponovno v rokah odločanja dnevne politike.
ZAPIS V PREDLOGU ZAKONA


Obveznosti organiziranja javnih projektnih je v predlogu novega Gradbenega zakona (GZ-1) zapisana na način, da ti dejansko ne bodo več obvezni. 

40. člen (GZ-1)
Obveznost izdelave projektnega natečaja

(1) Za javno naročilo storitve projektiranja večstanovanjskih stavb in objektov v javni rabi se izvede projektni natečaj, če:
1.   izvedbo projektnega natečaja za objekt določa prostorski izvedbeni akt ali
2.  tako odloči občinski svet ali vlada in gre za objekt, ki je pomemben za:
-         grajeni prostor in njegovo identiteto,
-         raznolikost in uporabnost prostora,
-         trajnostnost in inovativnost,
-         zdravo in varno življenjsko okolje ali
-         skrb za dodano gospodarsko ali turistično vrednost.
(2) Če je obveznost izvedbe projektnega natečaja za objekt določena, se izvede v skladu s predpisom, ki ureja projektne natečaje.

Natečaji so obvezni, če tako odloči občina ali vlada. A občine in ministrstva so tudi skoraj edini razpisovalci javnih natečajev. To pomeni, da je javni naročnik dolžan organizirati natečaj, če se odloči organizirati natečaj. Če pa se natečaja ne odloči organizirati, potem ga ni dolžan organizirati.
Galerija Cukrarna
Ljubljana
Scapelab d.o.o.
Marko Studen, Jernej Šipoš, Boris Matić
Natečaj 2009, izvedba 2021
Foto Miran Kambič