ODPOVEDOVANJE ARHITEKTURNI STROKI

Bela KNJIGA ZAPS za BOLJŠI gradbeni zakon (GZ-1)


© 2021 ZAPS


UVOD

Bela knjiga
Stališče ZAPS do GZ-1

NAČELA

Osnovna načela
Smisel regulacije stroke
Vloga vodje projektiranja
Arhitekturne politike
Poklic arhitekta v pravnem redu EU

KLJUČNE POMANJKLJIVOSTI GZ-1

Birokratizacija projektiranja
Neenakopravnost strok 
Uravnilovka strokovnih kompetenc
Pomanjkljiva zaščita investitorjev
Manjša varnost objektov
Permanentna prehodna obdobja

ODPOVEDOVANJE ARHITEKTURNI STROKI

Zmanjševanje vloge arhitektov
Izogibanje arhitektom po GZ-1
Gradbeni inženirji arhitekture
Arhitektura brez arhitektov
Izbris arhitektov kot vodij del
Izkušnje iz preteklosti
Čemu se odpovedujemo, ko se odpovedujemo arhitekturi?

DRUGE SLABOSTI GZ-1

Zamik uvedbe e-graditve
Prepoved vodenja gradenj za arhitekte
Težave gradbenih izvajalcev
Nastajanje projektantskega oligopola
Nepriporočene metode
Prenormirano uvajanje BIM

NASTAJANJE ZAKONA

Netransparenten zakon
Korupcijska tveganja pri pripravi predloga zakona
Neenakopravna obravnava stališč
Pomanjkljive razlage

MEDIJSKI RAZMISLEKI

Besedila ključnih člankov
Povezave do ostalih člankov
Korupcijska afera
RTV prispevki
Arhitekti v Državnem zboru

REŠITVE ZA GZ-1 in gz-2

Popravki GZ-1
Načela za GZ-2
Vodja projektiranja v GZ-2
Primerljiva tuja zakonodaja

Evropska perspektiva

ARHITEKTURNI NATEČAJI

Apel za ohranitev natečajev
Kadar gradimo dobro, gradimo z javnimi arhitekturnimi natečaji
Pomembnejši natečajni projekti
Izjave o arhitekturnih natečajih

DOKUMENTI

Analize ZAPS za gradbeni zakon
Dopisi ZAPS
Pojasnilo MOP (prevladujoča stroka)
Davoška deklaracija
Novi evropski Bauhaus
Besedila zakonov (GZ, GZ-1)




Mark

Zmanjševanje vloge arhitektov



Nov gradbeni zakon, če bo sprejet, bo omogočal, da vodja projektiranja popolnoma sam, ali pa vsaj brez sodelovanja arhitekta, pripelje projekt za stavbo do gradbenega dovoljenja. Ker je večina arhitekturnih lastnosti stavbe (umestitev, gabariti, funkcionalna zasnova, tlorisi, fasada in podoba) določenih že z gradbenim dovoljenjem, takšna ureditev pomeni, da bodo po novem vse inženirske stroke lahko opravljale delo arhitekta.

Arhitekt postane s tem nepotreben in pričakujemo lahko, da bo kmalu večina gradbenih dovoljenj za vse vrste stavb pridobljenih brez sodelovanja arhitekta. Tudi, če bo vodja projektiranja po pridobitvi gradbenega dovoljenja k sodelovanju povabil arhitekta, bo arhitektu pri projektiranju ostala le še dekoracija.

Nov gradbeni zakon predstavlja naslednji korak v konstantnem zmanjševanju vloge arhitektov, ki se vrši predvsem preko funkcije vodenja projektiranja. Gre za funkcijo, ki jo tujina večinoma ne pozna, pri nas pa predstavlja možnost za prevzemanje poklicnih nalog drugih strok. 


Tuja zakonodaja


Tuja zakonodaja: brez vodje projekta, stroke so enakopravne
Tujina funkcije vodje projektiranja ne pozna. Vsak projektant opravi svoje delo, nihče ne prevladuje nad drugim. Pri stavbah po standardu HOAI arhitekt opravi približno 55% vsega dela, pri inženirskih objektih pa večino dela opravi gradbeni inženir. Funkcija odgovornega vodje projekta se pri nas prvič uvede leta 1984.


Obstoječ Gradbeni zakon (GZ)


GZ: Vodja projekta
Del načrtovanja se poimenuje ‘vodenje projekta’. Pri stavbah to delo že po naravi načrtovanja opravlja arhitekt, pri inženirskih objektih inženir. Načelo prevladujoče stroke poskrbi, da tako tudi ostane.


Nov Gradbeni zakon (GZ-1)


GZ-1: Ukine se zahteva za strokovnost vodje projekta
Predlagani GZ-1 ukinja načelo prevladujoče stroke, kar pomeni, da lahko vodenje projektiranja prevzame katerakoli stroka, ne glede na vrsto objekta.


GZ-1


GZ-1: Posledice
Vodja projektiranja določa, kdaj in v kolikšni meri bo k projektiranju pripustil ostale stroke. Zakon s tem omogoča, da se arhitekta omeji zgolj na dekoracijo.


GZ-1


GZ-1, 54. člen: pogoji za pridobitev gradbenega dovoljenja
Ker sodelovanje kompetentnih strok ni pogoj za pridobitev gradbenega dovoljenja, bo lahko gradbeno dovoljenje za stavbo pridobljeno tudi, če arhitekt pri njenem načrtovanju sploh ni sodeloval (kar je za medije priznalo tudi MOP). (Več o tem)


Opomba: delitev dela 50-50 med arhitekti in ostalimi inženirji je uporabljena izključno zaradi enostavnejše grafične ponazoritve. Dejanska delitev dela zelo variira glede na vrsto objekta, načina projektiranja in organiziranost projektantskih ekip.




Hotel Bohinj
Ofis arhitekti d.o.o.
Rok Oman, Špela Videčnik, Borut Bernik, Rok Vrenko, Giulia Sgro
Projekt 2019, izvedba 2021
Foto Žiga Intihar