KLJUČNE POMANJKLJIVOSTI GZ-1

Bela KNJIGA ZAPS za BOLJŠI gradbeni zakon (GZ-1)


© 2021 ZAPS


UVOD

Bela knjiga
Stališče ZAPS do GZ-1

NAČELA

Osnovna načela
Smisel regulacije stroke
Vloga vodje projektiranja
Arhitekturne politike
Poklic arhitekta v pravnem redu EU

KLJUČNE POMANJKLJIVOSTI GZ-1

Birokratizacija projektiranja
Neenakopravnost strok 
Uravnilovka strokovnih kompetenc
Pomanjkljiva zaščita investitorjev
Manjša varnost objektov
Permanentna prehodna obdobja

ODPOVEDOVANJE ARHITEKTURNI STROKI

Zmanjševanje vloge arhitektov
Izogibanje arhitektom po GZ-1
Gradbeni inženirji arhitekture
Arhitektura brez arhitektov
Izbris arhitektov kot vodij del
Izkušnje iz preteklosti
Čemu se odpovedujemo, ko se odpovedujemo arhitekturi?

DRUGE SLABOSTI GZ-1

Zamik uvedbe e-graditve
Prepoved vodenja gradenj za arhitekte
Težave gradbenih izvajalcev
Nastajanje projektantskega oligopola
Nepriporočene metode
Prenormirano uvajanje BIM

NASTAJANJE ZAKONA

Netransparenten zakon
Korupcijska tveganja pri pripravi predloga zakona
Neenakopravna obravnava stališč
Pomanjkljive razlage

MEDIJSKI RAZMISLEKI

Besedila ključnih člankov
Povezave do ostalih člankov
Korupcijska afera
RTV prispevki
Arhitekti v Državnem zboru

REŠITVE ZA GZ-1 in gz-2

Popravki GZ-1
Načela za GZ-2
Vodja projektiranja v GZ-2
Primerljiva tuja zakonodaja

Evropska perspektiva

ARHITEKTURNI NATEČAJI

Apel za ohranitev natečajev
Kadar gradimo dobro, gradimo z javnimi arhitekturnimi natečaji
Pomembnejši natečajni projekti
Izjave o arhitekturnih natečajih

DOKUMENTI

Analize ZAPS za gradbeni zakon
Dopisi ZAPS
Pojasnilo MOP (prevladujoča stroka)
Davoška deklaracija
Novi evropski Bauhaus
Besedila zakonov (GZ, GZ-1)
Mark

Neenakopravnost strokNov gradbeni zakon uzakonja izrazito neenakopravnost strok, ki so udeležene pri načrtovanju in izgradnji objektov. Neenakopravnost izhaja iz moči posameznih strok pri nastajanju zakona, ki je bila izrazito v prid inženirskim strokam.


1.

Vodja projektiranja je lahko katerikoli strokovnjak. 


Stroke, ki bodo lahko vodile projektiranje vrtca:
Arhitekti, krajinski arhitekti, gradbeni inženirji, inženirji strojništva, inženirji elektrotehnike, inženirji požarne varnosti.

2.

Vodja gradnje  je lahko katerikoli strokovnjak, razen arhitektov.


Stroke, ki bodo lahko vodile gradnjo vrtca:
Gradbeni inženirji, inženirji strojništva, inženirji elektrotehnike, inženirji požarne varnosti.

3.
Za manjše rekonstrukcije so v večini primerov pristojni izključno gradbeni inženirji.


Stroke, ki bodo pristojne za manjšo rekonstrukcijo vrtca (razen zunanjih stopnišč):
Gradbeni inženirji.O enakopravnosti strok torej ni nobenega govora. Krajinski arhitekt, ki bo vodil projektiranje parka, ne bo mogel voditi ureditve in zasaditve tega parka, lahko pa ga bo vodil inženir elektrotehnike. Prav tako arhitekt, ki bo vodil projektiranje hiše, ne bo mogel voditi njene gradnje, lahko pa jo bo vodil inženir strojništva.

Neenakopravnost različnih strok po novem zakonu je posledica neenakopravne obravnave predstavnikov teh strok ob nastajanju zakona. Več o tem >>PRIVILEGIRANE IN DEPRIVILEGIRANE STROKE NOVEGA GRADBENEGA ZAKONA (GZ-1)ARHITEKTI
KRAJINSKI ARHITEKTI
GRADBENI INŽENIRJI
INŽENIRJI ELEKTROTEHNIKE
INŽENIRJI STROJNIŠTVA

VODJA PROJEKTIRANJA

STAVBA(vrtec, bolnišnica)
DA
DA
DA
DA
DA

INŽ. OBJEKT (viadukt, predor)
DA
DA
DA
DA
DA

ODPRT PROSTOR(trg, park, pokopališče)
DA
DA
DA
DA
DA

PRISTOJNOST ZA MANJŠE REKONSTRUKCIJE

STAVBA(vrtec, bolnišnica)
NE
NE
DA
NE
NE

INŽ. OBJEKT(viadukt, predor)
NE
NE
DA
NE
NE

VODJA GRADNJE

STAVBA
(vrtec, bolnišnica)
NE
NE
DA
DA
DA

INFRASTRUKTURA
(viadukt)
NE
NE
DA
DA
DA

ODPRT PROSTOR
(trg, park)
NE
NE
DA
DA
DA

Tri hiše na Jurčkovi
Jože Peterkoč
Projekt 2007, izvedba 2009
Plečnikova medalja 2010, Zlati svinčnik ZAPS 2009
Foto Bogdan Zupan