UVOD

Bela KNJIGA ZAPS za BOLJŠI gradbeni zakon (GZ-1)


© 2021 ZAPS


UVOD

Bela knjiga
Stališče ZAPS do GZ-1

NAČELA

Osnovna načela
Smisel regulacije stroke
Vloga vodje projektiranja
Arhitekturne politike
Poklic arhitekta v pravnem redu EU

KLJUČNE POMANJKLJIVOSTI GZ-1

Birokratizacija projektiranja
Neenakopravnost strok 
Uravnilovka strokovnih kompetenc
Pomanjkljiva zaščita investitorjev
Manjša varnost objektov
Permanentna prehodna obdobja

ODPOVEDOVANJE ARHITEKTURNI STROKI

Zmanjševanje vloge arhitektov
Izogibanje arhitektom po GZ-1
Gradbeni inženirji arhitekture
Arhitektura brez arhitektov
Izbris arhitektov kot vodij del
Izkušnje iz preteklosti
Čemu se odpovedujemo, ko se odpovedujemo arhitekturi?

DRUGE SLABOSTI GZ-1

Zamik uvedbe e-graditve
Prepoved vodenja gradenj za arhitekte
Težave gradbenih izvajalcev
Nastajanje projektantskega oligopola
Nepriporočene metode
Prenormirano uvajanje BIM

NASTAJANJE ZAKONA

Netransparenten zakon
Korupcijska tveganja pri pripravi predloga zakona
Neenakopravna obravnava stališč
Pomanjkljive razlage

MEDIJSKI RAZMISLEKI

Besedila ključnih člankov
Povezave do ostalih člankov
Korupcijska afera
RTV prispevki
Arhitekti v Državnem zboru

REŠITVE ZA GZ-1 in gz-2

Popravki GZ-1
Načela za GZ-2
Vodja projektiranja v GZ-2
Primerljiva tuja zakonodaja

Evropska perspektiva

ARHITEKTURNI NATEČAJI

Apel za ohranitev natečajev
Kadar gradimo dobro, gradimo z javnimi arhitekturnimi natečaji
Pomembnejši natečajni projekti
Izjave o arhitekturnih natečajih

DOKUMENTI

Analize ZAPS za gradbeni zakon
Dopisi ZAPS
Pojasnilo MOP (prevladujoča stroka)
Davoška deklaracija
Novi evropski Bauhaus
Besedila zakonov (GZ, GZ-1)
Mark

Stališče ZAPS do predloga novega Gradbenega zakona (GZ-1)Vlada RS je junija 2021 v postopek sprejemanja v Državnem zboru poslalo besedilo predloga novega Gradbenega zakona (GZ-1). Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije svoje stališče podaja kot zastopnica pooblaščenih arhitektov, krajinskih arhitektov in prostorskih načrtovalcev.


S predlogom novega gradbenega zakona se kot družba dolgoročno odpovedujemo arhitekturni in krajinsko-arhitekturni stroki. Odpovedujemo se tudi postopkom, ki pripeljejo do kvalitetnega grajenega bivalnega okolja in do kvalitetne kulturne krajine.

V kolikor bo predlog novega Gradbenega zakona sprejet, bo možno vrtce, šole, bolnišnice, stanovanjske in javne stavbe načrtovati popolnoma brez sodelovanja arhitektov. Stavbe bo možno snovati in umeščati v prostor brez stroke, ki je kompetentna za snovanje in umeščanje stavb v prostor, kulturno krajino pa bo možno preoblikovati brez sodelovanja krajinsko-arhitekturne stroke, ki je edina kompetentna za načrtovanje posegov v krajino. >>

Predlog zakona investitorje prepušča špekulantom, votlim projektantskim družbami in projektantskim posredništvom brez lastnega strokovnega kadra. Pri tem so še posebej ranljivi zasebni investitorji, ki jim gradnja lastne družinske hiše predstavlja edino večjo gradbeno investicijo v življenju in nimajo zadostnega znanja za naročilo projektne dokumentacije kompetentnim strokam. Zakon zaradi poslovne koristi lobistično močnih skupin odreka zaščito malemu človeku, ki si gradi lastno hišo. Takšni investitorji pridobijo skoraj polovico vseh gradbenih dovoljenj pri nas. >>

Besedilo predloga zakona je rezultat popolnoma neenakopravnega obravnavanja stališč različnih strok, ki se ukvarjajo z umeščanjem in graditvijo objektov. Uvaja privilegirane in deprivilegirane stroke. Vodja projektiranja bo po novem, ne glede na vrsto objekta, lahko predstavnik katerekoli stroke. Vodja gradnje bo lahko predstavnik katerekoli stroke, razen arhitektov. Za manjše rekonstrukcije pa bodo v večini primerov pristojni izključno gradbeni inženirji. >>

Ob tem pa predlog zakona ponovno birokratizira projektiranje – uvaja nerazumljiv sistem projektne dokumentacije, povečuje število različnih vrst dokumentacije, in postavlja na glavo sedanji sistem zgolj tri leta po njegovi uveljavitvi in celo zgolj nekaj mesecev po poteku prehodnega obdobja sedanjega sistema. >>


Zaradi vsega naštetega Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije predlogu novega Gradbenega zakona (GZ-1) odločno nasprotuje.


Gospodarska zbornica Slovenije
Ljubljana
Sadar + Vuga d.o.o.
Jure Sadar, Boštjan Vuga, Josip Konstantinovič, Aljoša Dekleva, Tadej Žaucer, Simona Muc, Peter Šenk
Natečaj 1996, izvedba 1999
Patinasti svinčnik ZAPS 2021 (nagrada za kvalitetno arhitekturo starejšega datuma)
Foto Hisao Suzuki